hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Suction tape M2.015.843F
Suction tape M2.015.843F

Suction tape M2.015.843F

- Tên SP: Đây dai tải

- HDM-Nr: M2.015.843F

- Ứng dụng: Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng:  TKS M4.015.500 -007/11 = 40

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Suction tape

M2.015.843F

- Tên SP: Đây dai tải

- HDM-Nr: M2.015.843F

- Ứng dụng: Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng:  TKS M4.015.500 -007/11 = 40

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Suction tape M2.015.843F

Suction tape M2.015.840F

Suction tape M3.020.014

Bearing 00.520.1682

Pully F2.016.278

Pully F2.016.238/05

Pully F2.016.238

Lever C8.030.201

Angle lever C8.030.210

Shaft Cpl 82.010.201S

Shaft cpl 82.010.207S

Shaft cpl MV.034.255

Shaft cpl 82.010.204S

71.010.044S Journal box OS

71.010.046S Journal box OS

71.010.047S Journal box OS

71.010.048S Journal box OS

82.010.206S Shaft cpl

82.010.204S Shaft cpl

82.010.207S Shaft cpl

00.785.1086 Module

L4.145.3536 Optocoupler

00.783.0628 Module

00.785.0250 Flat module

00.785.1246 Module

00.785.1275 Module

L4.145.3536 Optocoupler

00.785.1366 Flat module

00.783.0841 Power supply

00.781.4704 Steck Fuse

00.783.0105 Motor contactor

C2.115.1421 Axial fan

91.142.3051 Clamping bar

91.144.3861 Circui breaker

L4.014.719 Guide

L4.014.718 Gripper

L4.014.703 Stud bolt

L4.014.720 Pin

L4.014.708 Washer

L4.014.706 Pin

00.580.3909 Pneumatic cylinder

 

C8.030.203F Adjusting screw

00.520.1373 Cardan joint

00.530.0355 Spring pin

C8.030.201 Lever

C8.030.202 Pin

C8.030.205 Leaf spring

C8.030.210 Angle lever

C8.030.211 Guide

00.540.0629 Straight pin

C8.030.261 Block

C8.030.262 Adjusting sleeve

5E.010.137 Straight pin

00.500.0820 Straight pin

C8.030.255 Swiveling lever OS

 

F3.016.205F Camshaft cpl

F2.016.205 Camshaft

00.520.1242 Bearing 6005-2RS

F2.016.290 Bearing disk

F2.016.206 Cam disc

00.530.0228 Spring pin

F2.016.207 Cam disc

00.520.1488 Bearing 6204-2RS

F2.016.208 Tooth lock washer

F2.016.209 Cam disc

00.520.1154 Allen screw

F2.016.237 Support

F2.016.238 Tooth lock washer

F2.016.239 Adjusting disc

 

F2.016.279 Tooth lock washer

F2.016.278 Tooth lock washer

00.520.1544 Grooved ball bearing 6207-2RS

00.550.0388 Gasket

F2.016.272 Bearing bracket

00.580.0274 O-seal

00.550.0063 Needle bushing HK4020-AS1

F2.016.210 Stretching roller

F2.016.291 Eccentric bolt

F2.016.228 Support

F2.013.153 Guide piece

F2.016.217 Compression spring

F2.013.155 Guide piece

00.550.1254 Needle bushing HK2214-RS-AS1

F2.016.225 Bearing flange

F2.016.226 Roller lever

F2.016.215 Head bolt

F2.016.216 Spring rod

00.550.1023 Needle bushing HK0808-AS1

F2.016.214 Head bolt

00.550.1729 Idler roller LR6000NPPU

M3.020.001S Suction tape unit cpl

M3.020.008 Lever

M3.020.019S Roller

M3.020.013 Tape roller

00.540.0087 Straight pin

00.520.0659 Bearing 6003-2RS

L2.020.007 Plate

00.580.6264 Thrust piece

M3.020.012 Roller

00.520.2261 Bearing 608-2Z

M3.020.010 Shaft

M3.020.011 Shaft

M3.020.014 Suction tape

0.530.0978 Grooved pin

 

M2.015.869S Housing cpl

00.520.2417 Bearing 61805-2RS

M2.015.852 Bearing bush

M2.015.864 Gear

M2.015.867 Coupling

M2.015.853 Felt ring

M2.015.857 plate

M2.015.865 Washer

M2.015.854S Gear cpl

00.520.1327 Bearing 6002-2RS

M2.015.855 Driving roller

M2.015.876 Sheet stop

00.510.0026 Spring washer

00.510.0187 Circlip

00.520.1263 Bearing 626-2RS

M2.015.856 Shaft

M2.015.851 Guide roll

M2.015.877 Hexagon bolt

00.520.1841 Bearing 625-2RS

M2.015.868 Plate

42.017.079 Spacer DS

M2.015.840F Suction tape

M2.015.843F Suction tape

M2.015.896F Suction tape

M2.015.872 Special suction tap

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng