hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Suction shaft F2.072.211
Suction shaft F2.072.211

Suction shaft F2.072.211

- Tên SP: Trục truyền động

- HDM-Nr: F2.072.211

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS F3.072.200 -004/02 - 9

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Liên hệ

Suction shaft

F2.072.211/04

- Tên SP: Trục truyền động

- HDM-Nr: F2.072.211

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS F3.072.200 -004/02 - 9

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Suction shaft F2.072.211/04

Suction shaft F2.072.211

Pin F2.022.423

Bearing bolt F2.028.212

Pump 91.196.1566/02

Solenoid valve F4.335.135

Solenoid valve 63.196.1776

Solenoid valve 63.196.1776/02

Valve housing C5.028.302F

Valve housing OS C5.028.302F

C5.028.301F Rotary valve

C5.016.501 Valve housing OS

C5.016.502 valve

S9.184.1051 4/2-way valve

61.335.004 3/2-way valve

C5.016.560F Regulating valve

F2.028.523 Rotary valve

F2.028.507 Regulating valve

F2.028.506 Regulating valve

F4.335.087 Cylinder/valve unit

00.580.7189 Ball valve 

SA.020.302 Rotary valve

F2.018.220 Valve

M4.335.001 Solenoid valve

00.580.4476 Ball valve

00.580.4566 Ball valve

M2.184.1121 4/2-way valve

M2.184.1111 4/2-way valve

F4.335.031 Valve

F4.335.087 Cylinder/valve unit

C2.184.1071 Directional control valve

61.335.004 3/2-way valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

C5.196.0450 Valve cpl

C5.196.0283 3/2-way valve

C5.196.0285 5/2-way valve

C5.196.0287 Double-pressure valve

00.580.1457 Ball valve

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve 

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

00.250.0667 Pressure relief valve 

00.250.0668 4/2-way valve 

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.081 Valve unit cpl

C2.335.082 Valve unit cpl

C2.335.083 Valve unit cpl

C2.335.091 Valve unit cpl

C2.335.092 Valve unit cpl

C2.335.093 Valve unit cpl

C2.335.094 Valve unit cpl

C2.335.095 Valve unit cpl

C2.335.096 Valve unit cpl

C2.335.097 Valve unit cpl

C2.335.098 Valve unit cpl

C2.335.099 Valve unit cpl

C2.335.101 Valve unit cpl

C2.335.102 Valve unit cpl

C2.335.103 Valve unit cpl

C2.335.104 Valve unit cpl

C2.335.105 Valve unit cpl

C2.335.106 Valve unit cpl

C2.335.108 Valve unit cpl

C2.335.012 Valve unit cpl

C2.335.014 Valve unit cpl

C2.335.018 Valve unit cpl

C2.335.020 Valve unit cpl

C2.335.024 Valve unit cpl

C2.335.026 Valve unit cpl

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.030 Valve unit cpl

M2.184.1161 Blind plate

F7.335.001 Cylinder/valve unit

F7.335.002 Cylinder/valve unit

00.580.4446 Safety valve

61.335.001 3/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

L2.335.035 4/2-way valve

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C6.034.501F Pressure regulator

A4.335.001 Solenoid valve

G4.335.001 Pressure regulator

00.580.2102 Ms Ball valve

87.335.002 Safety valve

00.580.4935 Check valve 

00.580.6777 Union joint 

00.580.5011 Union joint 

91.145.1271 Sensor 

00.580.4566 Ball valve 

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 2/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve RB-175-1/2

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 5/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

C5.072.204 Bearing DS

C5.072.238 Screw

00.550.0380 Needle bushing HK1012-AS1

C5.072.205 Driver DS

66.072.210 Shaft

66.072.214 Spring lever

00.530.0276 Spring pin

C5.072.207 Side stop DS

66.849.006 Sheet stop

00.540.0617 Allen screw

00.530.0256 Spring pin

C5.072.209 Adjusting bolt

00.530.0342 Spring pin

00.580.0571 Pull roll

66.072.211 Lever

00.520.0245 Allen screw

66.072.223 Retaining spring

F2.028.230 Plate

00.520.0714 Allen screw

00.520.1457 Grub screw

00.520.0906 Allen screw

00.580.4828 Guide rail

00.580.5323 End piece

00.580.5322 Ball cage

00.580.5321 Guide rail

F2.028.233 Guide plate

00.530.0276 Spring pin

00.520.0841 Allen screw

F2.028.235 Support

00.540.0095 Allen screw

F2.028.216 Connecting rod

F2.028.217 Bearing bolt

00.510.0441 Shim ring

00.530.0682 Cylinder bearing

00.520.1710 Allen screw

00.530.0276 Spring pin

00.530.0716 Flanged bearing

F2.028.210 Lever

F2.028.212 Bearing bolt

00.510.0088 Circlip

F2.072.212 Support

00.540.0150 Allen screw

00.520.2488 Grub screw

F2.072.205 Pin

00.520.2289 Grooved ball bearing 6901 VV

00.510.0170 Circlip

F2.072.202 Intermediate gear

00.510.0089 Circlip

F2.072.211 Suction shaft

SA.072.201 Suction drum

00.520.2524 Grooved ball bearing 61801-2RS

F2.072.213 Stützblech Support plate

00.520.0628 Allen screw

F2.072.214 Gear

00.520.0879 Grub screw

F2.072.204 Plug

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng