hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sucker Pcl F2.028.182S
Sucker Pcl F2.028.182S
Sucker Pcl F2.028.182S
Sucker Pcl F2.028.182S
Sucker Pcl F2.028.182S
Sucker Pcl F2.028.182S
Sucker Pcl F2.028.182S
Sucker Pcl F2.028.182S

Sucker Pcl F2.028.182S

- Tên SP: Bơm hút giấy

- HDM-Nr:  F2.028.182S 

- Mã mới: MV.030.076

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 

Liên hệ

Sucker Pcl  F2.028.182S   

MV.030.076 Sucker Pcl

F2.028.182S Sucker Pcl 

S9.030.210F Bearing bolt cpl 

00.520.2384 Grub screw

00.600.0121 Lubricating nipple

00.580.1484 Clutch half

00.580.1485 Clutch collar

00.580.1483 Clutch half

F2.028.129 Tube

2 F2.028.123 Sucker support

3 00.520.1045 M 5x 16 10.9 Allen screw

4 F2.028.180S Support cpl

5 F2.028.162S Sucker cpl

6 00.520.2354 M5x6-45H 45H Grub screw

7 F2.028.190S Support cpl

8 00.580.1710 Thrust piece

9 00.580.0360 F 5 GPN300 PE-grau Plug

10 F2.028.176 Support DS

11 F2.028.175 Clamping

12 F2.028.166 Support OS

13 00.530.0227 3 x26 EN10132-4-C67S+CR Spring pin

14 F2.028.160S BS Housing OS

15 F2.028.170S  AS Housing DS

16 00.520.0628 M 5x 10 10.9 Allen screw

17 F2.028.178 Screw cap

18 F2.028.164 Cover

19 00.510.0170 24 X1.2 FSt Circlip

20 F2.028.187 Housing

21 F2.028.182S Sucker cpl

22 00.520.1710 M5x16-MK 10.9 Allen screw

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng