hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sucker DS F2.028.170S
Sucker DS F2.028.170S
Sucker DS F2.028.170S
Sucker DS F2.028.170S

Sucker DS F2.028.170S

- Tên SP: Bơm hút giấy DS

- HDM-Nr: F2.028.170S

- Mã cũ: 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 

Liên hệ

Lifting sucker F2.028.170S   

Lifting sucker F2.028.170S

Sucker DS F2.028.170S

Sucker F2.028.170S

Sucker Pcl F2.028.170S

Sucker F2.028.170S/02   

Sucker F2.028.160S

Sucker F2.028.170S

Lifting sucker G2.028.010F

Sucker G2.028.010F/02

Sucker G2.028.010F/03

Sucker MV.026.788

Sucker Pcl G2.028.010F

S9.030.210F Bearing bolt cpl 

F2.028.129 Tube

F2.028.123 Sucker support

F2.028.180S Support cpl

F2.028.162S Sucker cpl

F2.028.176 Support DS

F2.028.166 Support OS

F2.028.160S Housing OS

F2.028.170S Housing DS

F2.028.187 Housing

F2.028.182S Sucker cpl

00.520.2384 Grub screw

00.600.0121 Lubricating nipple

00.580.1484 Clutch half

00.580.1485 Clutch collar

00.580.1483 Clutch half

F2.028.129 Tube

2 F2.028.123 Sucker support

3 00.520.1045 M 5x 16 10.9 Allen screw

4 F2.028.180S Support cpl

5 F2.028.162S Sucker cpl

6 00.520.2354 M5x6-45H 45H Grub screw

7 F2.028.190S Support cpl

8 00.580.1710 Thrust piece

9 00.580.0360 F 5 GPN300 PE-grau Plug

10 F2.028.176 Support DS

11 F2.028.175 Clamping

12 F2.028.166 Support OS

13 00.530.0227 3 x26 EN10132-4-C67S+CR Spring pin

14 F2.028.160S BS Housing OS

15 F2.028.170S  AS Housing DS

16 00.520.0628 M 5x 10 10.9 Allen screw

17 F2.028.178 Screw cap

18 F2.028.164 Cover

19 00.510.0170 24 X1.2 FSt Circlip

20 F2.028.187 Housing

21 F2.028.182S Sucker cpl

22 00.520.1710 M5x16-MK 10.9 Allen screw

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng