hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Spiral hose 00.471.0173
Spiral hose 00.471.0173
Spiral hose 00.471.0173
Spiral hose 00.471.0173

Spiral hose 00.471.0173

- Tên SP: Ống hơi 

- Mã HDM-Nr: 00.471.0173

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: TKS C5.028.300 -001/05-8

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Spiral hose 00.471.0173   

Spiral hose 00.471.0173

Ống hơi 00.471.0173

- Tên SP: Ống hơi 

- Mã HDM-Nr: 00.471.0173

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: TKS C5.028.300 -001/05-8

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

C5.028.330F Valve housing

C5.028.330S Valve housing

C5.028.321 Hose nozzle

C5.028.307 Regulating valve

00.580.4847 O-seal

00.580.3994 Control knob

00.520.2616 Grub screw

00.520.0907 Allen screw

C5.028.350S Air distributor

C5.028.303 Hose nozzle

C5.028.321 Hose nozzle

C5.028.351 Fixing plate

00.520.1408 Allen screw

00.471.0022 Hose

00.471.0025 hose

00.471.0173 Spiral hose NW13 PUR

00.471.0173 Spiral hose

R2.144.1121 Servo motor 

MV.051.472 Valve

61.164.1947 Sensor

F2.110.1533 Sensor

F2.110.7292 Sensor INDUC SWIT PROX

F2.110.7292 Sensor 

F2.122.1341 Sensor US RB POS

F2.122.1341 Sensor 

F4.515.001 Retainer DS

F4.515.002 Retainer OS

F4.515.004 Dowel screw

F4.515.009 Pillow block

F4.515.010 Pillow block

F4.515.005 Stop plate

F4.515.012 Positioning pin

91.021.113 Spacer DS

00.580.1491 Mounting clip

F2.122.1341 sensor

L6.170.0808 sensor

L6.170.0808 Sensor

L2.110.1491 Sensor

00.783.0470 Sensor

G2.161.1531 Sensor

M2.161.1531 Sensor

C6.215.110F Lever cpl

C9.215.114 Plate

00.580.0795 Lubrication-free bushing

00.510.0364 Shim ring

00.510.0094 Circlip

C6.215.113F Base plate cpl

C9.215.115S Guard

00.510.0006 Washer

C6.215.116 Roller

00.510.0088 Circlip

9E.902.503 Spacer DS

00.510.0006 Washer

61.110.1491 Sensor

00.783.0470 Sensor

61.147.1272 Limit switch

C7.015.815S Rectangular tube

C8.015.815 Shaft

00.580.5380 Cable protecting sleeve

C9.015.818 Sheet jogger

C9.015.819 Support

C9.015.822 Eccentric bolt

C7.015.836 Stop

C7.015.821 Angle

91.110.1310 Sensor

91.110.1691 Sensor

C2.122.1311 Sensor

61.110.1691 Sensor

61.127.1311 Sensor 

91.110.1310 Sensor CAPAC SWIT PROX

91.110.1691 Sensor CAPAC SWIT PROX

C2.122.1311 Sensor CAPAC SWIT PROX

61.110.1691 Sensor CAPAC SWIT PROX

61.127.1311 Sensor OPT RS Prox

C7.146.6001 board

C8.146.6001 board

C9.146.6001 board

C2.146.7001 board

C3.146.7001 board

C4.146.7001 board

C5.146.7001 board

C6.146.7001 board

C5.146.6011 board

C6.146.6011 board

C6.146.7500 board

C7.146.7500 board

C8.146.7500 board

C9.146.7500 board

C2.146.8001 board

C3.146.8001 board

C4.146.8001 board

C5.146.8001 board

C6.146.8001 board

C7.146.8001 board

C8.146.8001 board

C9.146.8001 board

61.115.2512 Fan

61.115.2501 Fan

C2.146.5011 Computer plug-in unit

CA.146.5012 Computer plug-in unit

C2.146.9001 Plug-in unit

C3.146.9001 Plug-in unit

C4.146.9001 Plug-in unit

C5.146.9001 Plug-in unit

C6.146.9001 Plug-in unit

C7.146.9001 Plug-in unit

C8.146.9001 Plug-in unit

C9.146.9001 Plug-in unit

61.115.2511 Capacitor

76.014.026 gear

63.196.1911 Filter

63.102.3031 Filter cpl

47.018.106 Filter cartridge

G2.102.2121 Filter cartridge 

F2.038.640F Plate cpl

00.580.0965 Dust separator

00.580.1117 Hood

66.068.105 Gasket

66.068.106 Gasket

76.014.026 gear

47.018.106 Filter cartridge

00.580.6922 O-seal

C2.538.631 Hose

F2.018.229 Gasket

00.471.0169 Spiral hose NW40x4 PUR

 L2.179.1501 Blower 

F2.018.220 Valve

61.105.3943 Gear motor

61.105.1943 Gear motor

61.105.2943 Gear motor

61.105.3944 Gear motor

F2.105.1062 Gear motor

61.198.1243 Gear motor

61.144.1161 Servo-drive

F4.144.1141 Servo-drive

F2.016.603 Threaded spindle

F2.016.638 Stop ring

00.580.4808 Gear

F2.016.606 Bearing plate

F2.016.605 Motor bracket

F2.016.607 Spur gear

00.580.1017/02

00.580.3192

00.580.3387/03

00.580.4101/02

00.580.4275/01

00.580.4300/02

00.580.4546/02

61.184.1111/

61.184.1141/01

87.334.001/01

87.334.002/

87.334.010/

 C4.334.003/02

C5.184.1051

G4.334.004

L2.335.050/05

M4.334.009/01

M4.335.007/04

00.580.3192        Pneumatic cylinder

00.580.3387/03  Roller Piston

00.580.4101/02  Cylinder

00.580.4275/01  Pneumatic cylinder D32 H40 dw, Φ6mm

00.580.4300/02  Cylinder D40 H25

00.580.4546/02  Pneumatic Cylinder D32 H25 ew

61.184.1111/      Cylinder/valve unit ew

61.184.1141/01  Short-stroke cylinder S 9350    

87.334.001/01    Pneumatic cylinder D25 H25

87.334.002/         Cylinder D25/H20, Norgern 4012541

87.334.010/         Water &ink cylinder

C4.334.003/02    Pneumatic cylinder

C5.184.1051        Pneumatic cylinder

G4.334.004          Roller cylinder

L2.335.050/05    CYLINDER /VALVE UNIT D25 H30 EW

M4.334.009/01  Pneumatic cylinder

M4.335.007/04  Cylinder Valve Unit DPM-63-18/18-P

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng