hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3

Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3

- Tên: SP: Van điện từ

- Mã SP: VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3

- Nguồn cấp: 24vdc

- Hãng sx: Festo - Đức

Liên hệ

Supply VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3

van điện từ VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3

Van dien tu VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3

Valves VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3

festo VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3

Solenoid valve VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3

------------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI -------------------------------------------------

71.110.1321
C4.102.1461/01
81.186.3417
C7.170.0303
C7.170.0338
C7.170.0460
61.164.1777
C4.726.536
MV.030.617/02
71.186.3546
81.186.3347
81.186.5117
C7.170.2022
C2.107.1511/01
C2.107.1531
C2.107.6811/01
61.144.1091
71.144.1091
S8.144.1091
81.186.4114
81.186.3387
61.850.008/01
61.850.004/01
C2.196.2116
91.101.121
81.186.7029
C2.144.3081
61.102.2391
87.187.2146
61.184.1071
61.184.1321
61.164.1512
61.110.1121
C6.335.001
81.186.1377
71.178.1359
71.178.1361
71.508.435
71.010.083/04
71.010.096
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng