hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve MC-20-510-HN
Solenoid valve MC-20-510-HN

Solenoid valve MC-20-510-HN

- Tên SP: Van điện từ

- Model: MC-20-510-HN

- Nguồn cấp: DC24V

 - Ứng dụng: Máy in Manroland R700

- Xuất xứ: Airtec - Germany

Liên hệ

Solenoid valve

MC-20-510-HN 

- Tên SP: Van điện từ

- Model: MC-20-510-HN

- Nguồn cấp: DC24V

 - Ứng dụng: Máy in Manroland R700

- Xuất xứ: Airtec - Germany

Solenoid valve MC-20-510-HN

Solenoid valve KN-05-510-HN

Solenoid valve M-20-510-HN

Solenoid valve M-04-510-HN

Solenoid valve MN-06-510-HN

Solenoid valve M-07-310-HN

Solenoid valve M-07-510-HN

Cylinder 80.94K13-16H7

Valve 80.94K13-16B7

Valve EM-20-4-P-SA

Roland 80.94K13-16B7

Valve 8094K1316B7

Cylinder 80.10Q13-0625

Valve unit 80.10Q13-0286 

Valve unit  VKZ-16/4-P5/2-4-S

Cylinder 80.10Q13-0286 

Cylinder VKZ-16/4-P5/2-4-S

Sensor 8A.37U44-3780

Sensor SLSSR 8.81-S12

Sensor 8C.37U44-3780

Sensor SLSER 8/66.01-S12

leuze SLSER 8/66.01-S12

Sensor 80.37U44-A120

Sensor SWS-15/BE/MAN1.2B

Sensor 8037U443152

Sensor RK758/2.5

Circuit Board 16.86959-0001

Step motor 80.37M90-8125

Sensor 037U315144 

Sensor RK757/2.5, 1000

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng