hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve M2.184.1121
Solenoid valve M2.184.1121
Solenoid valve M2.184.1121
Solenoid valve M2.184.1121
Solenoid valve M2.184.1121
Solenoid valve M2.184.1121

Solenoid valve M2.184.1121

- Tên: SP: Van điện từ

- HDM-Nr: M2.184.1121/05

- Mã SP: MEBH-4/2-QS-6-SA

- Nguồn cấp: 20.5-25.3vdc

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F7.034.100 -001/09 = 60Y315

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Solenoid valve

M2.184.1121/05

- Tên: SP: Van điện từ

- HDM-Nr: M2.184.1121/05

- Mã SP: MEBH-4/2-QS-6-SA

- Nguồn cấp: 20.5-25.3vdc

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F7.034.100 -001/09 = 60Y315

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

00.471.0149 Compressed-air hose 12x9 PA12-P-bl

M2.184.1161 Blind plate

M2.184.1201 Distributor

00.580.5534 Screw plug QS-G3/8

00.580.5540 Gasket QS-G3/8-186

00.580.5531 Union joint QS-G3/8-12

00.580.3599 Plug

00.580.3203 Plug

M2.184.1121 4/2-way valve

M2.184.1111 4/2-way valve

Solenoid valve M2.184.1121/05

FESTO MEBH-4/2-QS-6-SA

FESTO M2.184.1121/05

Supply M2.184.1121/05

van điện từ M2.184.1121/05

Van dien tu M2.184.1121/05

Valves M2.184.1121/05

festo M2.184.1121/05

Heidelberg Printing Parts

61.164.1947
61.164.1521
81.186.1157
81.186.1167
81.186.1397
81.186.6107
81.186.3237
81.186.3267
91.196.1511
81.186.5119
81.186.5329
91.144.5121/12
81.186.3257
81.186.7137/01
81.186.7147/01
61.110.1051
71.178.1353
61.184.1211/01
C4.721.516
C4.721.715
C5.721.525
61.102.2341
81.186.2017
C7.170.0314
C7.170.0566
61.178.1821
91.145.1123
91.184.1021/01
91.184.1061
61.139.1021
61.139.1041
91.184.1051
S8.164.1467
81.186.6037/01
81.186.6057/01
81.186.6067/01
81.186.6097/01
81.186.8137
81.186.8147
81.186.8157

Sensor F2.110.7341

Sensor F2.110.7331

Sensor F2.110.7321

Sensor 00.783.0180

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Sensor L2.146.7109

Sensor G2.110.1591 /05

Sensor F2.110.7187

Sensor 91.110.1381

Sensor 87.164.1477

Sensor 71.145.1191

Sensor F7.170.0725

Sensor PP.04595890

Sensor MV.050.654

Sensor L6.110.1132 -> MV.102.570

Sensor L6.110.1131 -> MV.102.569

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.783.0378

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.057.497

Sensor 00.783.0191

Sensor M2.198.1563

Sensor 61.165.1661

Sensor MV.102.559 -> F6.110.1122

Sensor F6.110.1111

Sensor MV.102.565

Sensor MV.102.567

Sensor MV.051.151

Sensor MV.102.569

Sensor F2.110.1564

Sensor F2.147.1214

Sensor 68.110.1322

Sensor 92.110.1341

Sensor 00.783.0181

Sensor C5.196.0324

Sensor C5.196.0221

00.580.5011 Union joint KQ2L06-02S

91.145.1271 Sensor EMECH SWIT PRES

00.580.4566 Ball valve G1/2 Ms-vn

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 2/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve RB-175-1/2

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 5/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

00.580.5248 Insulating bush

C3.147.1211 Autoplate-Plus Distributor

C3.147.1231 Integral plug

C3.147.1451 Connecting line

C3.147.1221 Clamping bar

S9.451.168 Deflector

SA.072.301 Flutter cam

F2.072.306 Clamping holder

F2.072.309 Cover plate

10.110.8299 Plate

F2.072.308 Support bar OS

66.011.065 Compression spring

F2.072.323 Support

F2.072.321 Support

F2.072.358 Support bar DS

SA.072.351 Flutter cam

F2.072.325 Plate

00.580.1710 Thrust piece

F2.072.326 Nozzle

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng