hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05
Solenoid valve M2.184.1121/05

Solenoid valve M2.184.1121/05

- Tên: SP: Van điện từ

- Mã SP: MEBH-4/2-QS-6-SA

- Mã HDM-Nr: M2.184.1121/05

- Nguồn cấp: 20.5-25.3vdc

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg

Liên hệ

Solenoid valve M2.184.1121/05

FESTO MEBH-4/2-QS-6-SA

FESTO M2.184.1121/05

Supply M2.184.1121/05

van điện từ M2.184.1121/05

Van dien tu M2.184.1121/05

Valves M2.184.1121/05

festo M2.184.1121/05

Heidelberg Printing Parts

----------------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI ----------------------------------------------------

61.164.1947
61.164.1521
81.186.1157
81.186.1167
81.186.1397
81.186.6107
81.186.3237
81.186.3267
91.196.1511
81.186.5119
81.186.5329
91.144.5121/12
81.186.3257
81.186.7137/01
81.186.7147/01
61.110.1051
71.178.1353
61.184.1211/01
C4.721.516
C4.721.715
C5.721.525
61.102.2341
81.186.2017
C7.170.0314
C7.170.0566
61.178.1821
91.145.1123
91.184.1021/01
91.184.1061
61.139.1021
61.139.1041
91.184.1051
S8.164.1467
81.186.6037/01
81.186.6057/01
81.186.6067/01
81.186.6097/01
81.186.8137
81.186.8147
81.186.8157

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng