hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve F4.335.135
Solenoid valve F4.335.135
Solenoid valve F4.335.135
Solenoid valve F4.335.135
Solenoid valve F4.335.135
Solenoid valve F4.335.135

Solenoid valve F4.335.135

- Tên SP: Van điện từ

- HDM-Nr: F4.335.135

Mã cũ: C2.184.1071

- Nguồn cấp: DC24V

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C6.034.140B-001/00 = 60Y1139

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Liên hệ

Directional Control Valve F4.335.135

- Tên SP: Van điện từ

- HDM-Nr: F4.335.135

Mã cũ: C2.184.1071

- Nguồn cấp: DC24V

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C6.034.140B-001/00 = 60Y1139

- Xuất xứ:  Heidelberg - Germany

Solenoid valve F4.335.135

Solenoid valve 63.196.1776

Solenoid valve 63.196.1776/02

Metering unit L2.335.046

00.471.0141 Compressed-air hose

L2.335.025 Metering unit

L2.335.046 Metering unit

L2.335.014 Metering unit

L2.335.045 Metering unit

L2.335.069 Check valve

L2.335.070 Check valve

L2.335.067 Check valve

L2.335.068 Check valve

Reducing valve H4.101.1901

Reducing valve H4.101.1902

Valve housing C5.028.330F

Valve housing C5.028.330S

Regulating valve C5.028.307

Valve housing C5.028.302F

Valve housing OS C5.028.302F

C5.028.301F Rotary valve

C5.016.501 Valve housing OS

C5.016.502 valve

S9.184.1051 4/2-way valve

61.335.004 3/2-way valve

C5.016.560F Regulating valve

F2.028.523 Rotary valve

F2.028.507 Regulating valve

F2.028.506 Regulating valve

F4.335.087 Cylinder/valve unit

00.580.7189 Ball valve 

SA.020.302 Rotary valve

F2.018.220 Valve

M4.335.001 Solenoid valve

00.580.4476 Ball valve

00.580.4566 Ball valve

F2.016.515 valve

F4.335.031 Valve

C5.016.502 Valve

C5.016.560 Valve housing

F2.016.511 Regulating valve

F2.016.515 By-pass valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

M2.184.1121 4/2-way valve

M2.184.1111 4/2-way valve

F4.335.031 Valve

F4.335.087 Cylinder/valve unit

C2.184.1071 Directional control valve

61.335.004 3/2-way valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

C5.196.0450 Valve cpl

C5.196.0283 3/2-way valve

C5.196.0285 5/2-way valve

C5.196.0287 Double-pressure valve

00.580.1457 Ball valve

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve 

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

00.250.0667 Pressure relief valve 

00.250.0668 4/2-way valve 

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.081 Valve unit cpl

C2.335.082 Valve unit cpl

C2.335.083 Valve unit cpl

C2.335.091 Valve unit cpl

C2.335.092 Valve unit cpl

C2.335.093 Valve unit cpl

C2.335.094 Valve unit cpl

C2.335.095 Valve unit cpl

C2.335.096 Valve unit cpl

C2.335.097 Valve unit cpl

C2.335.098 Valve unit cpl

C2.335.099 Valve unit cpl

C2.335.101 Valve unit cpl

C2.335.102 Valve unit cpl

C2.335.103 Valve unit cpl

C2.335.104 Valve unit cpl

C2.335.105 Valve unit cpl

C2.335.106 Valve unit cpl

C2.335.108 Valve unit cpl

C2.335.012 Valve unit cpl

C2.335.014 Valve unit cpl

C2.335.018 Valve unit cpl

C2.335.020 Valve unit cpl

C2.335.024 Valve unit cpl

C2.335.026 Valve unit cpl

C2.335.001 2/2-way valve

C2.335.030 Valve unit cpl

M2.184.1161 Blind plate

F7.335.001 Cylinder/valve unit

F7.335.002 Cylinder/valve unit

00.580.4446 Safety valve

61.335.001 3/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

L2.335.035 4/2-way valve

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C6.034.501F Pressure regulator

A4.335.001 Solenoid valve

G4.335.001 Pressure regulator

00.580.2102 Ms Ball valve G 1/4-3/3

87.335.002 Safety valve

00.580.4935 Check valve VNR-133M40-1/8F Ms

00.580.6777 Union joint 6-1/4 344063-00 PA/Ms

00.580.5011 Union joint KQ2L06-02S

91.145.1271 Sensor EMECH SWIT PRES

00.580.4566 Ball valve G1/2 Ms-vn

C3.043.228F Air-relief valve

C3.043.229F Air-relief valve

61.335.001 3/2-way valve

C2.806.302 Valve unit cpl

C2.806.402 Valve unit cpl

00.580.4043 Check valve

00.580.5028 Safety valve

C6.335.001 Reducing valve

L4.018.301F Valve cpl

F2.018.220 Valve

L4.018.701F Valve cpl

F2.018.639F Valve cpl

L4.018.201F Valve cpl

C2.335.001 2/2-way valve

61.184.1191 Solenoid valve

C4.014.760F Valve

C9.018.913 Valve

08.230.010 Ball valve RB-175-1/2

91.335.041 Valve unit cpl

91.335.048 Valve unit cpl

91.335.049 Valve unit cpl

00.580.3314 5/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

C6.302.502 4/2-way valve

 

C6.034.040F Compressed-air control unit

00.580.4443 Compressed-air control unit

M4.336.001 Manometer

00.580.6989 Filter cartridge

00.580.2732 nipple

00.580.4444 Distributor

00.580.5334 Union joint

00.580.6631 Reducing nipple

M4.336.006 Union joint

00.580.5871 Ball valve

C6.034.407S Connection bar

00.580.5334 Union joint

00.580.4658 Flat gasket

00.580.1096 Union joint CK-1/2-PK-13

00.580.4466 Press-fit connecting piece

00.580.4157 Press-fit connecting piece

C6.034.140F Compressed-air control unit

00.580.4443 Compressed-air control unit

M4.336.001 Manometer

00.580.6989 Filter cartridge

00.580.2732 Twin nipple

C6.034.406 Distributor

00.580.5334 Union joint

00.471.0066 Compressed-air hose

91.110.1381 Sensor

C2.184.1071 Directional control valve

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng