hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve 61.184.1211/01
Solenoid valve 61.184.1211/01
Solenoid valve 61.184.1211/01
Solenoid valve 61.184.1211/01
Solenoid valve 61.184.1211/01
Solenoid valve 61.184.1211/01
Solenoid valve 61.184.1211/01
Solenoid valve 61.184.1211/01
Solenoid valve 61.184.1211/01
Solenoid valve 61.184.1211/01

Solenoid valve 61.184.1211/01

- Tên SP: Van điện từ

- HDM-Nr: 61.184.1211/01

- Nguồn cấp: 24vdc, 1.8w

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS C6.205.000 -001/05 - 7.1 

- Xuất xứ: GMBH - Germany

Liên hệ

SOLENOID VALVE 61.184.1211/01

 

- Tên SP: Van điện từ

- HDM-Nr: 61.184.1211/01

- Nguồn cấp: 24vdc, 1.8w

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS C6.205.000 -001/05 - 7.1 

- Xuất xứ: GMBH - Germany

Van điện từ 61.184.1211/01

van 61.184.1211/01

valves 61.184.1211

EMV-S01-A30-10ZK

Van điện từ EMV-S01-A30-10ZK

SOLENOID VALVE EMV-S01-A30-10ZK

VALVOLA SINGOLA LVC. 2-2 VIE

C2.205.901 Support

00.580.5319 hose connection

00.471.0159 hose connection

00.471.0166  hose connection

00.471.0183 hose connection 

00.471.0165 air hose

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1212 Gasket

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng