hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03
Solenoid valve 61.184. 1191/03

Solenoid valve 61.184. 1191/03

- Tên SP: Van điện tư

- Mã HDM-Nr: 61.184. 1191/03

- Chân ren: G1/2''

- Dây hơi: 4mm

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg

- Xuất xứ: Germany - BH 01 năm

Liên hệ

Van điện từ 61.184. 1191/03

Van điện từ 61.184. 1191

Solenoid valve 61.184. 1191/03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CD 102    C4.014.054 /    Chain guide
CD 102    C4.014.082 /    Key
CD 102    C4.014.084 /    Key
CD 102    C4.014.086 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.087 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.089 /03    Chain guide DS
CD 102    C4.014.090 /03    Chain guide OS
CD 102    C4.014.095 /    Chain guide
CD 102    C4.014.097 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.098 /    Chain guide
CD 102    C4.014.103 /    Chain guide
CD 102    C4.014.104 /    Chain guide
CD 102    C4.014.108 /    Chain guide
CD 102    C4.014.109 /    Chain guide
CD 102    C4.015.135 /    Plate
CD 102    C4.016.271 /    Roller shaft
CD 102    C4.021.025P/    T-profile
CD 102    C4.021.026F/04    Profiled rubber lace 1300mm
CD 102    C4.021.026F/05    Profiled rubber lace 1300mm
CD 102    C4.028.009 /02    Lifting sucker nozzle
CD 102    C4.028.015 /01    Roller lever
CD 102    C4.028.016 /01    Guide plate
CD 102    C4.028.017 /01    SLIDER
CD 102    C4.028.022 /02    Threaded bolt
CD 102    C4.028.024 /    Spacer tube
CD 102    C4.028.110F/01    Sheet separating leaf spring (cardboard
CD 102        Sheet separating leaf spring (cardboard)
CD 102    C4.028.150 /01    Support
CD 102    C4.033.503 /03    Centering plug
CD 102    C4.033.504 /    Knurled screw
CD 102    C4.033.509 /01    Connecting link
CD 102    C4.033.514S/    Plate
CD 102    C4.043.252 /    Set of gaskets
CD 102        Set of gaskets  box=50
CD 102    C4.101.3023/01    Brake SB200 140Nm+40%
CD 102    C4.102.1921/    Motor contactor K21
CD 102    C4.102.1931/    V-belt Atlas Copco 50Hz
CD 102    C4.102.1962/    Sensor cpl. Ersatzteil
CD 102    C4.102.1985/    Circuit-breaker F21 9-12A
CD 102    C4.102.1987/    Sensor TT11 50/60Hz
CD 102    C4.102.3131/    V-belt Atlas Copco 60Hz
CD 102    C4.110.1321/    Reflex light barrier
CD 102    C4.117.1306/    Lamp support 310323010
CD 102    C4.117.1321/01    Flourescent lamp 36W 5400K tageslicht
CD 102    C4.196.1505/    Intermediate tank
CD 102    C4.202.210F/    Hose cpl
CD 102    C4.312.006F/02    Adjusting spindle cpl
CD 102    C4.313.008 /    Transfer gripper cam
CD 102    C4.313.021 /    Spacer sleeve
CD 102    C4.313.102 /01    Gripper operating shaft
CD 102    C4.313.107 /02    Gripper pad
CD 102    C4.313.109 /    Compression spring
CD 102    C4.313.111 /07    Gripper holder
CD 102    C4.313.112 /01    Screw Q1
CD 102    C4.313.113 /    Grub screw
CD 102    C4.313.113 /04    Grub screw Q1
CD 102    C4.313.120 /01    Sheet support
CD 102    C4.313.206 /    Lever
CD 102    C4.313.207 /01    Spring
CD 102    C4.313.207 /06    Spring
CD 102    C4.313.208 /01    Plate
CD 102    C4.313.208N/    Plate
CD 102    C4.313.210 /    Pin
CD 102    C4.313.217 /    Pin
CD 102    C4.313.218 /    Shim plate
CD 102    C4.313.219 /02    Shim plate
CD 102    C4.313.219 /03    Shim plate
CD 102    C4.313.222 /01    Shim plate 0.05
CD 102    C4.313.407 /01    Pin
CD 102    C4.313.408 /    Spindle
CD 102    C4.313.413 /    Support
CD 102    C4.313.414 /    Pin
CD 102    C4.313.416 /    Compression spring
CD 102    C4.313.508 /02    Roller lever
CD 102    C4.372.005 /    Shaft Rd 25.3 DIN668
CD 102    C4.372.006 /    Front lay cam
CD 102    C4.372.012 /    Gear
CD 102    C4.372.105N/    Front lay
CD 102    C4.372.106F/02    Roller lever cpl
CD 102    C4.372.338 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.383F/04    Separator spring DS
CD 102    C4.372.384F/04    Separator spring OS
CD 102    C4.372.394 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.395 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.396 /    Leaf spring
CD 102    C4.372.404 /01    Guide
CD 102    C4.372.405 /01    Support
CD 102    C4.372.405 /02    Support DS
CD 102    C4.372.409 /    Pin
CD 102    C4.372.410 /    Compression spring
CD 102    C4.372.411 /    Guide pin
CD 102    C4.372.415 /    Support OS
CD 102    C4.372.503 /02    Tube
CD 102    C4.400.403F/    Brush roller
CD 102    C4.416.104 /01    Adjusting lever
CD 102    C4.416.108 /01    Pin
CD 102    C4.416.112 /    Spring rod
CD 102    C4.416.122 /    Bearing bush
CD 102    C4.508.315 /03    Footboard
CD 102    C4.508.801S/    Footboard
CD 102    C4.582.043 /    Gear
CD 102    C4.721.013 /    Pin

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng