hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Small Gear 63.016.112
Small Gear 63.016.112
Small Gear 63.016.112
Small Gear 63.016.112

Small Gear 63.016.112

- Tên SP: Bánh răng

- HDM-Nr: 63.016.112

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Small Gear 63.016.112 

Small Gear 63.016.112 

Gear 63.016.112  

Bánh răng 63.016.112 

- Tên SP: Bánh răng

- HDM-Nr: 63.016.112 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

41.017.108 Sprocket wheel

C5.017.131 Sprocket wheel DS

C5.017.124 Drive chain

C5.017.156 Roller chain OS

C5.017.154F Roller chain DS

C5.017.155 Roller chain DS

C5.017.707 Roller

63.016.112 Small Gear

C8.017.302 Stop bar

C8.017.317 Guide

C8.017.306 Guide

C8.017.307 Guide

C8.521.302 Stop bar

MV.022.048 Ink Sweep Gear

MV.004.284  Intermediate gear

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0066 Intermediate gear

S9.030.205 Bearing plate DS

00.600.0144 Lubricating nipple

00.510.0007 Washer

00.550.0071 Axial bearing disc

71.030.229 Intermediate gear

00.550.0006 Needle bushing

S9.030.234 Intermediate gear

71.030.297 Washer

00.550.0435 Needle bushing

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng