hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Simens  IC  SAB-82532-N-10
Simens  IC  SAB-82532-N-10
Simens  IC  SAB-82532-N-10
Simens  IC  SAB-82532-N-10

Simens IC SAB-82532-N-10

- Tên SP:  IC for SSK2  

- Mã SP:  SAB-82532-N-10

- Phiên bản: V3.2A

- Ứng dụng: Chíp cho bản mạch SSK2

- Xuất xứ: Simens 

 

Liên hệ

Infinineon,   simens

SSK2 IC  SAB-82532-N-10

Chip IC  VRVZ4-W SSK2

IC  VRVZ4-W

Chip VRVZ4-W

E343H156L

E287H141L

L4VRV-211

781.9513

L4VRV-21

SSK2 board

SSK2 IC SAB-82532-N-10

SSK2 IC N80C188XL12

SSK2 IC  XH33C, XH32C

------------------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI  -------------------------------------

IC01-AT7020E3R-A

IC01-N10

IC01-N10W

IC01-N11

IC01-N13

IC01-O15

IC01-P1

IC01-P10

IC01-P11

IC01-P12

IC01-P13

IC01-P14

IC01-P15

IC01-P16

IC01-P17

IC01-P2

IC01-P20

IC01-P20W

IC01-P21

IC01-P21W

IC01-P22

IC01-P23

IC01-P24

IC01-P25

IC01-P26

IC01-P27

IC01-P51W

IC01-P53BW

IC01-S10W

IC01-S14W

IC010P

IC011-P24

IC011010-01Y

IC0145

IC014P8CONTMCH

IC016

IC0163S8AT

IC01831

IC01CP

IC01CP06

IC01K01

IC01KCP

IC01P

IC01P10

IC01P11

IC01P12

IC01P17

IC01P22

IC02-P10W

IC02-P25W

IC02-P61AS

IC0203S8AT

IC0211

IC0217

IC022-008V-276

IC0258

IC025E

IC0299KVS

IC02TD62783S

IC03-6

IC03-7015

IC0301PL

IC0308-SGG

IC030A-M

IC0318-SGG

IC0320

IC0326S8AT

IC039-003.2

IC039-004.2WHL

IC039-0042WHL

IC039-006.3

IC039-101.7

IC039-102.2

IC039-103.2

IC039-104.2WFJ

IC039-1042WFJ

IC039-1042WFJ

IC039-104:2WFJ

IC039-106.3

IC039-111.2

IC039-114.2

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng