hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sheet smoother cpl C4.372.383F
Sheet smoother cpl C4.372.383F

Sheet smoother cpl C4.372.383F

- Tên SP: Sheet smoother cpl

- HDM-Nr: C4.372.383F

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.072.300 -003/02-5

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Sheet smoother cpl C4.372.383F

Sheet smoother C4.372.383F

- Tên SP: Sheet smoother cpl

- HDM-Nr: C4.372.383F

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.072.300 -003/02-5

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

66.072.089F Sheet smoother cpl

66.891.001F Sheet smoother cpl

66.072.084F Sheet smoother cpl

C4.372.384F Separator spring OS

C4.372.383F Separator spring DS

66.072.080F Separator spring DS

66.891.003F Sheet smoother DS

66.891.004F Sheet smoother OS

66.072.082F Sheet smoother OS

00.580.4905 Wing screw

L4.002.001 Oil tube

00.250.0786 Hose line

00.479.0019 Oil tube

00.250.0959 Distributor

M2.002.171 Oil tube

M2.002.153 Stud bolt

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng