hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Shaft seal 00.580.3961
Shaft seal 00.580.3961
Shaft seal 00.580.3961
Shaft seal 00.580.3961

Shaft seal 00.580.3961

- Tên SP: Phớt làm kín

- HDM-Nr: 00.580.3961

- Kích thước: 35x43x 3.3 (mm)

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Shaft seal 00.580.3961

Shaft seal 00.580.3961

Gasket  00.580.3961

Phớt dầu 00.580.3961

Phớt làm kín 00.580.3961

Phớt 00.580.3961

Shaft seal 00.580.3961

M2.007.533 Housing

M2.007.543 Connecting piece

00.540.1180 Flat gasket

C7.007.531S Piston

M2.007.531 Piston

M2.007.544 Compression spring

M2.007.540 Washer

 

Gasket 82.582.830

Phớt 82.582.830

phớt dầu 82.582.830 

C6.015.738/01    

C6.015.815/    

C6.015.816/01    

C6.015.822/    

C6.015.830F/    

C6.015.830S/02    

C6.015.833/    

C6.015.837/   

C6.015.837/02    

C6.015.841/    

C6.015.846/    

C6.015.864/   

C6.015.882F/    

C6.020.135/    

C6.020.136/    

C6.020.139/    

C6.020.140/03    

C6.020.142/02    

C4.313.207/06   

C4.313.208/01    

C4.313.208N/    

C4.313.210 

C4.313.217 

C4.313.218 

C4.313.219/02    

C4.313.219/03    

C4.313.222/01    

C4.313.407/01    

C4.313.408/    

C4.313.413/   

C4.313.414/    

C4.313.416/    

C4.313.508/02    

C4.372.005/    

C4.372.006/    

C4.372.012/    

C4.372.105N/    

C4.372.106F/02    

C4.372.338/   

C4.372.383F/04    

C4.372.384F/04    

C4.372.394/    

C4.372.395/

C4.372.396/

C4.372.404/01    

C4.372.405/01    

C4.372.405/02

C4.372.409/    

C4.372.410/    

C4.372.411/    

C4.372.415/    

C4.372.503/02    

C4.400.403F/    

C4.416.104/01   

C4.416.108/01    

C4.416.112/    

C4.416.122/    

C4.508.315/03    

C4.508.801S/    

C4.582.043/   

C4.721.013/   

C4.721.019/    

C4.721.044/    

C4.721.045/    

C4.721.045/01    

C4.721.046/    

C4.721.050/    

C4.721.054/01 

C4.721.055 

C4.721.056/    

C4.721.057/01

C4.721.060/04    

C4.721.063    

C4.721.072F    

C4.721.073  

C4.721.074

C4.721.075 

C4.721.077F  

C4.721.078/01    

C4.721.091 

C4.721.092 

C4.721.106F 

C4.721.709

C4.721.735   

C4.721.736 

C5.005.280/02    

C5.006.417/01    

C5.006.431/01    

C5.006.522   

C5.006.907    

C5.006.919/03    

C5.007.401    

C5.012.012/01    

C5.012.085S/     

C5.012.376/01    

C5.012.376/03    

C5.012.377/01    

C5.012.377/02    

C5.012.377/03

C5.013.402/01    

C5.013.403/01    

C5.016.104/01    

C5.016.108/01    

C5.016.110/01   

C5.016.111  

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng