hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Shaft seal 00.530.0634
Shaft seal 00.530.0634
Shaft seal 00.530.0634
Shaft seal 00.530.0634

Shaft seal 00.530.0634

- Tên SP: Phớt chặn dầu

- HDM-Nr: 00.530.0634

- Kích thước: 90x110x12 NBR

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

00.530.0634 

seal 00.530.0634 

Shaft seal 00.530.0634 

phớt 00.530.0634 

phớt dầu 00.530.0634 

-------------------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI --------------------------------------------

Flat Board    00.785.1038/06    Module SCUB
Flat Board    00.785.1042/04    Module L-MACB-SICB
Flat Board    00.785.1043/05    Flat module IDEB2
Flat Board    00.785.1046/03    Flat module EAK4
Flat Board    00.785.1052/01    Flat module EWK
Flat Board        Flat module EWK/00.785.0016
Flat Board    00.785.1073/    EPROM, programmed prog. SSK2-37 DIL28
Flat Board    00.785.1086/03    Module PDCM2
Flat Board    00.785.1089/07    EPROM module, progr. EPM21 HGP1-B V133.5
Flat Board    00.785.1094/07    Module IDCM2-16
Flat Board    00.785.1128/    Flat module BZFM
Flat Board    00.785.1145/    Flat module TSK
Flat Board    00.785.1155/03    Flat module AIOB
Flat Board    00.785.1156/    Flat module ZSK2
Flat Board    00.785.1161/01    Module DIPM220
Flat Board    00.785.1161/05    Module DIPM220
Flat Board    00.785.1162/02    Flat module SSK2 SW: SSK 37
Flat Board    00.785.1162/03    Flat module SSK2 SW: SSK 37
Flat Board    00.785.1166/01    Modul DIPM2C-SI
Flat Board        Module DIPM2C-SI
Flat Board    00.785.1167/01    Module DIPM2
Flat Board    00.785.1168/03    Module DIPM220-R
Flat Board    00.785.1168/05    Module DIPM220-R
Flat Board    00.785.1172/02    Flat module MWE
Flat Board    00.785.1179/13    Module MDIS75
Flat Board    00.785.1185/    11Flat module SEK2 Bogen 009
Flat Board        Flat module SEK2 Bogen 009
Flat Board    00.785.1196/12    Module MDPS55
Flat Board    00.785.1206/10    Module MDPS37
Flat Board    00.785.1206/12    Module MDPS37
Flat Board    00.785.1207/08    Modul ELT90
Flat Board        Module ELT90
Flat Board    00.785.1226/04    Module DSCM24-2
Flat Board    00.785.1248/06    Flat module EPM21 V042.7
Flat Board    00.785.1261/10    Flat module CDAB380-1
Flat Board    00.785.1262/10    Flat module CDAB380-2
Flat Board    00.785.1271/03    Module KID2 V309.010 PM52/74
Flat Board    00.785.1272/01    Module KID2 V6.020
Flat Board    00.785.1273/01    Module KID2 V8.010
Flat Board    00.785.1285/05    Module MDPS22
Flat Board    00.785.1285/06    Module MDPS22
Flat Board    00.785.1285/08    Module MDPS22
Flat Board    00.785.1298/03    EPROM, programmed KID V309.010 PM74/52
Flat Board    00.785.1309/07    Flat module IDCB3
Flat Board    00.785.1315/    Flat module ZRM2
Flat Board    00.785.1316/06    Memory board bespielte SCU2B V10.2
Flat Board    00.785.1332/06    Module MDPS36
Flat Board    00.785.1335/07    Module MDIS140
Flat Board    00.785.1364/    Flat module STK2
Flat Board    00.785.1366/01    Flat module SUM9-2
Flat Board    00.785.1384/    Display unit SDU10
Flat Board    00.785.1443/    Module SCU2B-DVI
Flat Board    00.785.1451/01    Flat module EPM12 V310.1 PM74/52
Flat Board    00.785.1475/02    Module PDIM
Flat Board    00.785.1476/03    Module PDIM-I
Flat Board    00.785.1501/06    Flat module EPM21 V047.6
Flat Board    00.785.1513/02    Module DIPM220-AI
Flat Board    00.785.1528/03    Module SCU2B
Flat Board    00.785.1529/02    Module SCU2B-DVI
Flat Board    00.785.1541/    Module PSDM370/5
Flat Board    00.785.1541/03    Module PSDM370/5
Flat Board    00.785.1545/    Set of spare parts fuer PSDM370
Flat Board    00.785.1546/    Set of spare parts fuer PSFB370
Flat Board    00.785.1553/    Flat module PSFB370/5-1
Flat Board    00.785.1583/01    Module ASCM24-2
Flat Board    00.785.1669/    Module MSPM170
Flat Board    MV.036.387 /03    Display
Flat Board    MV.050.142 /01    Retrofit
Flat Board    MV.050.536 /    Limit switch
Flat Board    MV.050.537 /    Limit switch
Flat Board    MV.050.538 /    Limit switch
Flat Board    MV.050.538 /01    Limit switch
Flat Board    MV.050.654 /    Position switch
Flat Board    MV.051.051 /    Signal lamp
Flat Board    MV.051.052 /    Signal lamp
Flat Board    MV.051.054 /    Signal lamp
Flat Board    MV.051.056 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.057 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.058 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.059 /    Illuminated push button
Flat Board    MV.051.068 /    Locking push button (illuminated)
Flat Board    MV.051.070 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.071 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.073 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.074 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.075 /    Pushbutton
Flat Board    MV.051.081 /    Palm button
Flat Board    MV.051.082 /    Switch
Flat Board    MV.051.084 /    Switch
Flat Board    MV.051.085 /    Feeler
Flat Board    MV.051.411 /    Limit switch
Flat Board    MV.053.111 /01    Circuit-breaker
Flat Board    MV.053.200 /02    EPROM module, progr.
Flat Board    MV.061.904 /    CP2000-SM102
Flat Board    MV.061.917 /    Control station computer
Flat Board    MV.061.918 /    Control station computer

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng