hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Shaft cpl 82.010.206S
Shaft cpl 82.010.206S
Shaft cpl 82.010.206S
Shaft cpl 82.010.206S

Shaft cpl 82.010.206S

- Tên SP: Trục lô mực

- HDM-Nr82.010.206S

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.000 -010/10

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Shaft cpl 82.010.206S

- Tên SP: Trục lô mực

- HDM-Nr82.010.206S

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.000 -010/10

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

71.010.044S Journal box OS

71.010.046S Journal box OS

71.010.047S Journal box OS

71.010.048S Journal box OS

82.010.206S Shaft cpl

82.010.204S Shaft cpl

82.010.207S Shaft cpl

00.785.1086 Module

L4.145.3536 Optocoupler

00.783.0628 Module

00.785.0250 Flat module

00.785.1246 Module

00.785.1275 Module

L4.145.3536 Optocoupler

00.785.1366 Flat module

00.783.0841 Power supply

00.781.4704 Steck Fuse

00.783.0105 Motor contactor

C2.115.1421 Axial fan

91.142.3051 Clamping bar

91.144.3861 Circui breaker

L4.014.719 Guide

L4.014.718 Gripper

L4.014.703 Stud bolt

L4.014.720 Pin

L4.014.708 Washer

L4.014.706 Pin

00.580.3909 Pneumatic cylinder

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng