hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Servo motor MSMF012L1U2M
Servo motor MSMF012L1U2M
Servo motor MSMF012L1U2M
Servo motor MSMF012L1U2M
Servo motor MSMF012L1U2M
Servo motor MSMF012L1U2M

Servo motor MSMF012L1U2M

- Tên SP: Servo motor

- Mã SP: MSMF012L1U2M 

- Serial No: 17092168N

- Input: 3 P AC68 V  1.1A

- Output: 0.1 Kw

- Tốc độ vòng tua: 3000 r/min

- Xuất xứ: Panasonic

Liên hệ

Servo motor MSMF012L1U2M 

- Tên SP: Servo motor

- Mã SP: MSMF012L1V2M

- Serial No: 18037391Z

- Input: 3 P AC68 V  1.1A

- Output: 0.1 Kw

- Tốc độ vòng tua: 3000 r/min

------------------------------------------ SẢN PHẨM CÙNG LOẠI ------------------------------------------

MSMD5AZG1U, 50W, 20bit Inc/lead line

MSMD5AZG1V, 50W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME5AZG1U, 50W, 20bit Inc/Connector

MSME5AZG1V, 50W, 20bit Inc/Connector/with Brake

MADHT1505 All in one Amplifier

MADHT1505E Pulse Amplifier

MSMD012G1U, 100W, 20bit Inc/lead line

MSMD012G1V, 100W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME012G1U, 100W, 20bit Inc/Connector

MSME012G1V, 100W, 20bit Inc/Connector/with Brake

MADHT1505, 100W, All in one Amplifier

MADHT1505E, 100W, Pulse Amplifier

MSMD022G1U, 200W, 20bit Inc/lead line

MSMD022G1V, 200W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MHMD022G1U,          200W, 20bit Inc/lead line

MHMD022G1V,          200W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME022G1U, 200W, 20bit Inc/Connector

MSME022G1V, 200W, 20bit Inc/Connector/with Brake

MADHT1507, 200W, All in one Amplifier

MADHT1507E, 200W, Pulse Amplifier

MSMD042G1U, 400W, 20bit Inc/lead line

MSMD042G1V, 400W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MHMD042G1U, 400W, 20bit Inc/lead line

MHMD042G1V, 400W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME042G1U, 400W, 20bit Inc/Connector

MSME042G1V, 400W, 20bit Inc/Connector/with Brake

MBDHT2510, 400W, All in one Amplifier

MBDHT2510E, 400W, Pulse Amplifier

MSMD082G1U, 750W, 20bit Inc/lead line

MSMD082G1V, 750W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MHMD082G1U, 750W, 20bit Inc/lead line

MHMD082G1V, 750W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME082G1U, 750W, 20bit Inc/Connector

MSME082G1V, 750W, 20bit Inc/Connector/with Brake

MCDHT3520, 750W, All in one Amplifier

MCDHT3520E, 750W, Pulse Amplifier

MDME102G1G, 1KW, MDME 20bit Inc/lead line

MDME102G1H, 1KW,20bit Inc/Lead line/with Brake

MDDHT3530, 1KW,All in one Amplifier

MDDHT3530E, 1KW,Pulse Amplifier

MDME152G1G, 1.5KW, MDME          20bit Inc/lead line

MDME152G1H, 1.5KW, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MDDHT5540, 1.5KW, All in one Amplifier

MDDHT5540E, 1.5KW, Pulse Amplifier

MDME202G1G, 2KW, MDME 20bit Inc/lead line

MDME202G1H,2KW, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MEDHT73642, KW, All in one Amplifier

MEDHT7364E, 2KW, Pulse Amplifier

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng