hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Servo motor MHMJ082P1S
Servo motor MHMJ082P1S
Servo motor MHMJ082P1S
Servo motor MHMJ082P1S
Servo motor MHMJ082P1S
Servo motor MHMJ082P1S

Servo motor MHMJ082P1S

- Tên SP: Servo motor

- Mã SP: MHMJ082P1S  

- Serial No: 18090736Z

- Input: 3 P AC110 V  4.0A

- Output: 0.75 Kw

- Tốc độ vòng tua: 3000 r/min

- Xuất xứ: Panasonic

Liên hệ

Servo motor MSMF012L1U2M 

- Tên SP: Servo motor

- Mã SP: MHMJ082P1S  

- Serial No: 18090736Z

- Input: 3 P AC110 V  4.0A

- Output: 0.75 Kw

- Tốc độ vòng tua: 3000 r/min

- Xuất xứ: Panasonic

MSMD5AZG1U, 50W, 20bit Inc/lead line

MSMD5AZG1V, 50W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME5AZG1U, 50W, 20bit Inc/Connector

MSME5AZG1V, 50W, 20bit Inc/Connector/with Brake

MADHT1505 All in one Amplifier

MADHT1505E Pulse Amplifier

MSMD012G1U, 100W, 20bit Inc/lead line

MSMD012G1V, 100W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME012G1U, 100W, 20bit Inc/Connector

MSME012G1V, 100W, 20bit Inc/Connector/with Brake

MADHT1505, 100W, All in one Amplifier

MADHT1505E, 100W, Pulse Amplifier

MSMD022G1U, 200W, 20bit Inc/lead line

MSMD022G1V, 200W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MHMD022G1U,          200W, 20bit Inc/lead line

MHMD022G1V,          200W, 20bit Inc/Lead line/with Brake

MHMA052A1C

MHMA052A1D

MHMA052A1G

MHMA052A1H

MHMA052D1C

MHMA052D1D

MHMA052D1G

MHMA052D1H

MHMA102A1C

MHMA102A1D

MHMA102A1G

MHMA102A1H

MHMA102D1C

MHMA102D1D

MHMA102D1G

MHMA102D1H

MHMA152A1C

MHMA152A1D

MHMA152A1G

MHMA152A1H

MHMA152D1C

MHMA152D1D

MHMA152D1G

MHMA152D1H

MHMA202A1C

MHMA202A1D

MHMA202A1G

MHMA202A1H

MHMA202D1C

MHMA202D1D

MHMA202D1G

MHMA202D1H

MHMA302A1C

MHMA302A1D

MHMA302A1G

MHMA302A1H

MHMA302D1C

MHMA302D1D

MHMA302D1G

MHMA302D1H

MHMA402A1C

MHMA402A1D

MHMA402A1G

MHMA402A1H

MHMA402D1C

MHMA402D1D

MHMA402D1G

MHMA402D1H

MHMA502A1C

MHMA502A1D

MHMA502A1G

MHMA502A1H

MHMA502D1C

MHMA502D1D

MHMA502D1G

MHMA502D1H

MHMA752A1C

MHMA752A1D

MHMA752A1G

MHMA752A1H

MHMA752D1C

MHMA752D1D

MHMA752D1G

MHMA752D1H

MHMD012G1U

MHMD012G1V

MHMD022G1U

MHMD022G1V

MHMD022P1U

MHMD042G1C

MHMD042G1U

MHMD042G1U

MHMD042G1V

MHMD042P1U

MHMD082G1U

MHMD082G1V

MHMD082P1U

MHME102G1G

MHME102G1H

MHME102GCGM

MHME152G1G

MHME152G1H

MHME152GCGM

MHME202G1G

MHME202G1H

MHME202GCGM

MHME302G1G

MHME302G1H

MHME402G1G

MHME402G1H

MHME502G1G

MHME502G1H

MHME502GCGM

MHMF022L1V2M

MHMF082L1U2M

MHMJ022G1U

MHMJ042G1U

MHMJ042G1V

MHMJ082G1U

MHMJ082G1V

MHMJ082P1U

MHMJ082P1S

MHME152GCGM

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng