hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Servo driver MDDLT45SF
Servo driver MDDLT45SF
Servo driver MDDLT45SF
Servo driver MDDLT45SF
Servo driver MDDLT45SF
Servo driver MDDLT45SF
Servo driver MDDLT45SF
Servo driver MDDLT45SF

Servo driver MDDLT45SF

- Tên SP: Bộ điều khiển động cơ servo

- Mã SP: MDDLT45SF

- Serial No: P22080292Z

- Input: 1P/3P 200-240VAC  7.9A/4.6A

- Output: 0-240VAC   5.2A

- Power: 1 KW

- Hãng SX: Panasonic

Liên hệ

Servo driver MDDLT45SF 

Bộ điều khiển động cơ servo MDDLT45SF 

- Tên SP: Bộ điều khiển động cơ servo

- Mã SP: MDDLT45SF

- Serial No: P22080292Z

- Input: 1P/3P 200-240VAC  7.9A/4.6A

- Output: 0-240VAC   5.2A

- Power: 1 KW

- Hãng SX: Panasonic

MSMD5AZG1U 20bit Inc/lead line

MSMD5AZG1V 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME5AZG1U 20bit Inc/Connector

MSME5AZG1V 20bit Inc/Connector/with Brake

MADHT1505 All in one Amplifier

MADHT1505E Pulse Amplifier

MSMD012G1U 20bit Inc/lead line

MSMD012G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME012G1U 20bit Inc/Connector

MSME012G1V 20bit Inc/Connector/with Brake

MADHT1505 All in one Amplifier

MADHT1505E Pulse Amplifier

MSMD022G1U 20bit Inc/lead line

MSMD022G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake

MHMD022G1U 20bit Inc/lead line

MHMD022G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME022G1U 20bit Inc/Connector

MSME022G1V 20bit Inc/Connector/with Brake

MADHT1507 All in one Amplifier

MADHT1507E Pulse Amplifier

MSMD042G1U 20bit Inc/lead line

MSMD042G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake

MHMD042G1U 20bit Inc/lead line

MHMD042G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME042G1U 20bit Inc/Connector

MSME042G1V 20bit Inc/Connector/with Brake

MBDHT2510 All in one Amplifier

MBDHT2510E Pulse Amplifier

MSMD082G1U 20bit Inc/lead line

MSMD082G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake

MHMD082G1U 20bit Inc/lead line

MHMD082G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake

MSME082G1U 20bit Inc/Connector

MSME082G1V 20bit Inc/Connector/with Brake

MCDHT3520 All in one Amplifier

MCDHT3520E Pulse Amplifier

MDME102G1G 20bit Inc/lead line

MDME102G1H 20bit Inc/Lead line/with Brake

MDDHT3530 All in one Amplifier

MDDHT3530E Pulse Amplifier

MDME152G1G 20bit Inc/lead line

MDME152G1H 20bit Inc/Lead line/with Brake

MDDHT5540 All in one Amplifier

MDDHT5540E Pulse Amplifier

MDME202G1G 20bit Inc/lead line

MDME202G1H 20bit Inc/Lead line/with Brake

MEDHT7364 All in one Amplifier

MEDHT7364E Pulse Amplifier

MSMD5AZG1U

MSMD5AZG1V

MSME5AZG1U

MSME5AZG1V

MADHT1505

MADHT1505E

MSMD012G1U

MSMD012G1V

MSME012G1U

MSME012G1V

MADHT1505

MADHT1505E

MSMD022G1U

MSMD022G1V

MHMD022G1U

MHMD022G1V

MSME022G1U

MSME022G1V

MADHT1507

MADHT1507E

MSMD042G1U

MSMD042G1V

MHMD042G1U

MHMD042G1V

MSME042G1U

MSME042G1V

MBDHT2510

MBDHT2510E

MSMD082G1U

MSMD082G1V

MHMD082G1U

MHMD082G1V

MSME082G1U

MSME082G1V

MCDHT3520

MCDHT3520E

MDME102G1G

MDME102G1H

MDDHT3530

MDDHT3530E

MDME152G1G

MDME152G1H

MDDHT5540

MDDHT5540E

MDME202G1G

MDME202G1H

MEDHT7364

MEDHT7364E

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng