hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Servo Driver controller MCDKT3520E
Servo Driver controller MCDKT3520E
Servo Driver controller MCDKT3520E
Servo Driver controller MCDKT3520E
Servo Driver controller MCDKT3520E
Servo Driver controller MCDKT3520E
Servo Driver controller MCDKT3520E
Servo Driver controller MCDKT3520E

Servo Driver controller MCDKT3520E

- Tên SP: AC Servo Driver controller 

- Mã SP: MCDKT3520E

- Input: 1ᴓ/ᴓ3, 200-240V

- Rated output: ᴓ3, 0-240V, 4.1A

- FREQ: 50/60Hz - Out 0-500.0 Hz

- Power: 750W

- Xuất xứ: Panasonic

Liên hệ

Thương hiệu: Panasonic - Japan
Tags: MCDKT3520E

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Model No. Output Specification
MSMD5AZG1U   50W 20bit Inc/lead line
MSMD5AZG1V   20bit Inc/Lead line/with Brake
MSME5AZG1U   20bit Inc/Connector
MSME5AZG1V   20bit Inc/Connector/with Brake
MADHT1505   All in one Amplifier
MADHT1505E   Pulse Amplifier
MSMD012G1U   100W 20bit Inc/lead line
MSMD012G1V   20bit Inc/Lead line/with Brake
MSME012G1U   20bit Inc/Connector
MSME012G1V   20bit Inc/Connector/with Brake
MADHT1505   All in one Amplifier
MADHT1505E   Pulse Amplifier
MSMD022G1U   200W 20bit Inc/lead line
MSMD022G1V   20bit Inc/Lead line/with Brake
MHMD022G1U   20bit Inc/lead line
MHMD022G1V   20bit Inc/Lead line/with Brake
MSME022G1U   20bit Inc/Connector
MSME022G1V   20bit Inc/Connector/with Brake
MADHT1507   All in one Amplifier
MADHT1507E   Pulse Amplifier
MSMD042G1U   400W 20bit Inc/lead line
MSMD042G1V   20bit Inc/Lead line/with Brake
MHMD042G1U   20bit Inc/lead line
MHMD042G1V   20bit Inc/Lead line/with Brake
MSME042G1U   20bit Inc/Connector
MSME042G1V   20bit Inc/Connector/with Brake
MBDHT2510   All in one Amplifier
MBDHT2510E   Pulse Amplifier
MSMD082G1U   750W 20bit Inc/lead line
MSMD082G1V   20bit Inc/Lead line/with Brake
MHMD082G1U   20bit Inc/lead line
MHMD082G1V   20bit Inc/Lead line/with Brake
MSME082G1U   20bit Inc/Connector
MSME082G1V   20bit Inc/Connector/with Brake
MCDHT3520   All in one Amplifier
MCDHT3520E   Pulse Amplifier
MDME102G1G   1KW MDME 20bit Inc/lead line
MDME102G1H   20bit Inc/Lead line/with Brake
MDDHT3530   All in one Amplifier
MDDHT3530E   Pulse Amplifier
MDME152G1G   1.5KW MDME 20bit Inc/lead line
MDME152G1H   20bit Inc/Lead line/with Brake
MDDHT5540   All in one Amplifier
MDDHT5540E   Pulse Amplifier
MDME202G1G   2KW MDME 20bit Inc/lead line
MDME202G1H   20bit Inc/Lead line/with Brake
MEDHT7364   All in one Amplifier
MEDHT7364E   Pulse Amplifier
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng