hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Servo motor G2.144.1141
Servo motor G2.144.1141
Servo motor G2.144.1141
Servo motor G2.144.1141
Servo motor G2.144.1141
Servo motor G2.144.1141
Servo motor G2.144.1141
Servo motor G2.144.1141

Servo motor G2.144.1141

- Tên SP: Geared Motor Alcolor

- HDM-Nr: G2.144.1141

- Nguồn cấp: DC24/32V

- Ứng dụng:  Máy in Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS M3.072.300 -002/00 - 1M10

- Xuất xứ: Heidelberg  - Germany

 

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: G2.144.1141

Servo motor G2.144.1141

- Tên SP: Geared Motor Alcolor

- HDM-Nr: G2.144.1141

- Nguồn cấp: DC24/32V

- Ứng dụng:  Máy in Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS M3.072.300 -002/00 - 1M10

- Xuất xứ: Heidelberg  - Germany

M3.072.311 Zahnrad Gear

M3.072.312 Pulley

00.580.6807 Toothed belt

L2.072.310 Motor bracket

00.580.5188 Clamping bush

G2.072.110 Zahnrad Gear

M3.072.310 Motor bracket

G2.144.1141 Servo-drive

M3.072.313S Sleeve cpl

Servo motor G2.144.1141

Motor G2.144.1141

Geared Motor  G2.144.1141

Servo-drive G2.144.1141

海德堡墨辊电机马达F4.105.1231

00.783.0176/02    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0180/    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0181/    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0187/    Sensor EMECH SWIT MEOP
00.783.0188/    Sensor EMECH SWIT MEOP
00.783.0261/    Door knob RH-NZM7
00.783.0343/    Sensor INDUC SWIT PROX
00.783.0364/    Reducer M20/PG13,5
 00.783.0369/    Sensor EMECH SWIT POS
00.783.0370/    Sensor EMECH SWIT POS

00.783.0377/    Limit switch

00.783.0388/    Sensor OPT RS PROX

00.783.0388/01    Sensor OPT RS PROX

 00.783.0390/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0395/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0433/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0462/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0470/    Sensor US SWIT PROX

 00.783.0526/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0574/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0670/    Sensor MAGN REED LEVL

 00.783.0677/02    Sensor OPT BARR PROX RECV

 00.783.0724/    Main switch NZM2-125A-NA 100-125A

 00.783.0730/    Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A

 00.783.0744/    Main contactor 3RT1026-1AQ64 230V

 00.783.0745/    Main contactor 3RT1034-1AQ66 230/277

 00.783.0746/    Auxiliary contactor 3TH 4310-OAMO 220V

 00.783.0747/    Auxiliary contactor 3TH 4355-OAMO 220V

 00.783.0748/    Auxiliary contactor 3TH 4373-OAMO 220V

 00.783.0760/03    Hard disk cpl. BR31C04

 00.783.0766/    Sensor INDUC SWIT PROX

 00.783.0779/03    Sensor US SWIT PROX

   00.785.0017/06    Flat module ZSK

 00.785.0025/05    Flat module RGP3

 00.785.0036/01    Flat module AUK

 00.785.0037/    Flat module FKK3

 00.785.0065/02    Flat module LSM

 00.785.0097/05    Flat module IOPB

 00.785.0102/03    Flat module LDM

 00.785.0117/12    Flat module ICPB

 00.785.0120/07    Flat module LIOB

 00.785.0130/01    Flat module EAM

 00.785.0131/    Flat module EAM

 00.785.0156/15    Flat module ZTK V02.08.0 QM46-1/2

 00.785.0173/05    Flat module RGP4

 00.785.0181/03    Flat module RRM2

 00.785.0193/01    Flat module EAM

 00.785.0202/02    Flat module MWE o.Register

  00.785.0215/02    Flat module SAK2

 00.785.0224/11    Flat module MID V004

 00.785.0244/06    Module PDCM

 00.785.0250/05    Flat module PMDB

 00.785.0278/06    Module DSCM380

 00.785.0293/03    Flat module DVM

 00.785.0322/02    Flat module SEM3

 00.785.0358/09    Module BLT4

 00.785.0382/01    Flat module BEK vollbest CPC 1.04

 00.785.0382/02    Flat module BEK vollbest CPC 1.04

 00.785.0382/03    Flat module BEK vollbest CPC 1.04

 00.785.0383/02    Flat module VSM2

 00.785.0392/05    Flat module LTK500-2

 00.785.0392/08    Flat module LTK500-2

 00.785.0393/05    Flat module ADSM5-48

 00.785.0394/05    Flat module ADSM120

 00.785.0404/11    Module BLT5

 00.785.0404/12    Module BLT5

 00.785.0406/04    Flat module ZSK2

 00.785.0424/01    Flat module EEM2

 00.785.0467/    Flat module 96.333

 00.785.0477/    Flat module LFM

 00.785.0479/    Flat module RGP5

 00.785.0479/02    Flat module RGP5

 00.785.0480/02    Module SCDB102

 00.785.0482/03    Module SCDB74

 00.785.0484/03    Module SCIB74

 00.785.0487/03    Module SCIB52

 00.785.0494/05    Module BLT7 90KW

 00.785.0494/08    Module BLT7 90KW

 00.785.0494/09    Module BLT7 90KW

 00.785.0500/03    Flat module EAK-FK

 00.785.0503/    Flat module SUM12

 00.785.0504/03    Flat module RGP21

 00.785.0514/03    Flat module HAK2-B34

 00.785.0518/01    Flat module GRM120-2L

 00.785.0520/07    Flat module RGP6

 00.785.0533/09    Module KVT4

 00.785.0551/04    Flat module LTM300-4

 00.785.0554/01    Flat module TLK4

 00.785.0572/04    Module LTM1500

 00.785.0584/    Flat module MWE m.Register

 00.785.0596/    EPROM module, progr. EPM8 BEK 204.0

 00.785.0640/08    Flat module MSK3

  00.785.0677/02    Flat module STK

 00.785.0702/05    Flat module RGP6 B

 00.785.0712/    Flat module EAK2

 00.785.0719/03    Module EXK400-24M

 00.785.0722/01    Flat module NVM2

 00.785.0728/04    Module NT2000-1

 00.785.0729/02    Module NT2000-2

 00.785.0731/03    Flat module SVK5

 00.785.0735/01    Flat module HGP 1B 4reihig

 00.785.0743/03    Module DSCM380-S

 00.785.0745/09    Module BLT5 37KW

 00.785.0745/10    Module BLT5 37KW

 00.785.0746/    Flat module SAK2 B

海德堡102V、SOR、**72/74、MO、GTO摆架、快速版夹、橡皮布版夹、PS版夹、牙排、收纸牙、摇摆牙、递纸咀、刹车片、后炮钢板、墨斗钢板、单项轴承、压纸片、压纸轮、飞达毛刷架、挡墨板、牙尖、牙垫、牙片、气缸、齿轮、轴承、墨斗胶片、电磁阀、轴、原装过纸电眼、电眼操控器、同步开关、原装按钮开关及高仿原装代替产品、主马达皮带等。
曼罗兰首要有:RVK3B、RVFOB、RZFOB、对开、四开、灰壳、兰壳、全张机、摆架、齿轮、轴承、递纸咀、咬纸牙、牙排轴架、线圈、铜套、刹车片、压纸片、压纸轮、万向节、挡墨板、墨斗钢板、橡皮布版夹、调节阀、飞达线圈、合压线圈、压力表、水表、胶辊、水辊、牙咀、牙垫、牙尖、电眼、水辊墨辊操控马达、电脑台硬盘、测速马达、电子板等。
小森机配件有:擦铜水、压力表、毛刷、分纸片、牙垫、牙片、胶布夹、铣墨刮*、齿轮、收纸牙、递纸咀、分纸咀、气缸等。三菱铣墨*,收纸牙排,牙片,牙垫,轴架等。折页机*条等配件。
耗材有:国产进口铣墨刮*、水辘布、蓝网布、吸咀、吸片、钻咀、橡皮布、水泡、撑杆、墨铲、晒版机灯管、*条、洗车水、还原剂、喷粉、炮底胶、砂炮纸、链条油、碳精片、电机碳刷、碳刷架、扩大镜、皮带粘合机、胶水、330胶水、输纸皮带、喷粉器总承、号码机等。

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng