hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Servo drive 91.105.1161/02
Servo drive 91.105.1161/02
Servo drive 91.105.1161/02
Servo drive 91.105.1161/02
Servo drive 91.105.1161/02
Servo drive 91.105.1161/02
Servo drive 91.105.1161/02
Servo drive 91.105.1161/02

Servo drive 91.105.1161/02

- Tên SP: Motor kéo ống bản

- HDM-Nr: 91.105.1161/02

- Nguồn cấp: 24vdc

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.007.900 -003/00 - XM52

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 91.105.1161/02

Servo-drive 91.105.1161/02

- Tên SP: Motor kéo ống bản

- HDM-Nr: 91.105.1161/02

- Nguồn cấp: 24vdc

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.007.900 -003/00 - XM52

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Sevor motor F2.105.1231

Sevor motor F2.105.1171/05

Sevor motor F2.105.1171/03

Sevor motor F2.105.1171/02

Sevor motor F2.105.1231/08

Sevor motor F2.105.1181/06

C8.436.018F/01
91.101.2013
S9.101.2012
82.101.2012
71.186.5311
61.184.1111
61.184.1161
61.184.1151/02
MV.021.061/02
MV.021.062/02
61.164.1977
C5.721.505
61.164.1797
91.016.505
71.101.3013
91.197.145
71.186.3661/01
71.186.3596
61.147.1272/01
91.145.2113/01
C2.145.1941/01
91.147.1177
61.182.1337
91.145.1142
61.147.1262/02
61.147.1282/02
91.147.7261/01
61.139.1012/01
61.139.1022/01
71.145.1152
91.145.1091/04
91.145.1091/05
91.145.1092
91.145.1092/02
91.145.1093/01
91.145.1094/01
91.145.1095
91.145.1095/01
91.145.1242
91.145.1243/01

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng