hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Servo drive 61.144.1141
Servo drive 61.144.1141
Servo drive 61.144.1141
Servo drive 61.144.1141
Servo drive 61.144.1141
Servo drive 61.144.1141
Servo drive 61.144.1141
Servo drive 61.144.1141

Servo drive 61.144.1141

- Tên SP: Servo-drive Fa.Dunk Potige.i=18,9

- HDM-Nr: 61.144.1141/01

- Nguồn cấp: 24V/32 UpM/Mn  1,5mn

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: TKS C6.315.700 -002/05 = 70M6

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Servo drive

61.144.1141/01

 

- Tên SP: Servo-drive Fa.Dunk Potige.i=18,9

- HDM-Nr: 61.144.1141/01

- Nguồn cấp: 24V/32 UpM/Mn  1,5mn

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: TKS C6.315.700 -002/05 = 70M6

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

C5.072.250 bearing

C5.072.245 Guard

C5.072.251 Guard DS

C5.072.252 Guard OS

C5.072.263 Spur gear

00.580.3624 Coupling

00.520.2132 B

61.144.1141 Servo-drive

61.165.1661 Sensor

L4.110.1235 Sensor

61.165.1651 Sensor

L4.110.1235 Sensor Sensor

Servo drive 61.144.1141/01

Servo drive 61.144.1141

61.144.1141/01

motor 61.144.1141/01

động cơ 61.144.1141/01

motor 61.144.1141/01.

61.144.1161 Servo-drive

F4.144.1141 Servo-drive

F2.016.603 Threaded spindle

F2.016.638 Stop ring

00.580.4808 Gear

F2.016.606 Bearing plate

F2.016.605 Motor bracket

F2.016.607 Spur gear

00.580.1017/02

00.580.3192

00.580.3387/03

00.580.4101/02

00.580.4275/01

00.580.4300/02

00.580.4546/02

61.184.1111/

61.184.1141/01

87.334.001/01

87.334.002/

87.334.010/

 C4.334.003/02

C5.184.1051

G4.334.004

L2.335.050/05

M4.334.009/01

M4.335.007/04

00.580.3192        Pneumatic cylinder

00.580.3387/03  Roller Piston

00.580.4101/02  Cylinder

00.580.4275/01  Pneumatic cylinder D32 H40 dw, Φ6mm

00.580.4300/02  Cylinder D40 H25

00.580.4546/02  Pneumatic Cylinder D32 H25 ew

61.184.1111/      Cylinder/valve unit ew

61.184.1141/01  Short-stroke cylinder S 9350    

87.334.001/01    Pneumatic cylinder D25 H25

87.334.002/         Cylinder D25/H20, Norgern 4012541

87.334.010/         Water &ink cylinder

C4.334.003/02    Pneumatic cylinder

C5.184.1051        Pneumatic cylinder

G4.334.004          Roller cylinder

L2.335.050/05    CYLINDER /VALVE UNIT D25 H30 EW

M4.334.009/01  Pneumatic cylinder

M4.335.007/04  Cylinder Valve Unit DPM-63-18/18-P

C6.315.701F Flange cpl

C6.315.707F Guiding sleeve cpl

00.520.0525 Grooved ball bearing

00.530.0245 Spring pin

01.006.082 Pin

03.015.073 Compression spring

C6.315.701 Flange DS

00.530.0447 Spring pin

C6.315.703 Housing

C6.315.705 Cover

C6.315.709F Spindle nut cpl

C6.315.712 Spindle

C6.315.708 Protective tube

C6.315.716 Gear

C6.315.710 Adjusting screw

C6.315.721 Support

C6.315.714 Rubber disc bellows

00.520.0623 Stud

61.144.1141 Servo-drive

91.145.3321 Connecting line

C9.014.099 Spacer piece

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng