hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor MV.030.123
Sensor MV.030.123
Sensor MV.030.123
Sensor MV.030.123

Sensor MV.030.123

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: C2.110.2571

Mã mới: F2.110.1463

Mã cũ: G2.110.1461

- Ứng dụng: Heidelberg CD102 

- Vị trí sử dụng:  TKS C4.372.400 -001/07- 1B213, 1B249 và RL12.1

- Xuất xứ: Germany 

Liên hệ

Sensor OPT RS PROX MV.030.123 

 

Sensor OPT RS PROX MV.030.123

Sensor MV.030.123

Cảm biến MV.030.123

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: C2.110.2571

Mã mới: F2.110.1463

Mã cũ: G2.110.1461

- Ứng dụng: Heidelberg CD102 

- Vị trí sử dụng:  TKS C4.372.400 -001/07- 1B213, 1B249 và RL12.1

- Xuất xứ: Germany 

Sensor MV.030.123

Cảm biến MV.030.123

C4.372.407 Adjusting spindle

00.520.1249 Grub screw

00.600.0003 Set collar

00.580.0791 Lubrication-free bushing

00.510.0335 Hexagon nut

C4.372.028 Adjustment knob

10.102.4699 Plate

00.510.0532 Washer

00.540.0845 Fillister head screw

58.022.319 Retaining spring

C4.372.408 Bearing

00.520.0246 Allen screw

C4.372.401 Spring

00.580.0029 Grub screw

C4.372.412 Set collar

00.520.0628 Allen screw

00.520.1046 Allen screw

C4.372.403 Support

C4.372.404 Guide

C4.372.405 Support DS

00.540.0605 Washer

00.520.1695 Hexagon-head screw

00.520.1978 Hexagon-head screw

00.520.0238 Allen screw

00.540.1034 Straight pin

00.540.0628 Allen screw

C4.372.411 Guide pin

C4.372.410 Compression spring

C4.372.409 Pin

00.520.0884 Allen screw

C4.372.402 Support

C4.372.406 Cross bar

C4.372.415 Support OS

G2.110.1461 Sensor 

Encoder C2.110.2571 

Sensor C2.110.2571

Cảm biến C2.110.2571

82.011.303 Connecting piece

00.540.0072 Allen screw

00.520.0877 Grub screw

C2.011.402 Pin

C2.011.401 Support

00.520.0272 Allen screw

C4.313.428 Adjusting plate

00.520.0254 Allen screw

42.014.113Compression spring

00.510.0335 Hexagon nut

C4.013.410 Adjusting screw

C2.110.2571 Sensor

00.783.0630 Sensor 

00.783.0144 Sensor 

00.783.0630 Sensor INDUC SWIT PROX Sensor

00.783.0144 Sensor MAGN REED PROX MSS Sensor

F7.817.720F Roller cpl

00.520.0356 Hexagon-head screw

00.530.0447 Spring pin

00.540.1055 Allen screw

F7.817.736 Pulley

00.510.0120 Circlip

00.520.0659 Grooved ball bearing

00.510.0093 Circlip

00.540.0276 Allen screw

F7.817.740 Blind

F7.817.741 Edge protection

F7.817.744 Bar

F7.817.728 Clamping bar

F7.817.743 Bar

00.530.0478 Grooved pin

F7.817.717 Clamping bar

F7.817.719 Support

F7.817.711S Support

F7.817.712 Support

00.510.0002 Washer

Sensor 00.783.0144

L3.040.101 Bearings

L4.018.701 Adapter

F2.018.229 Gasket

00.580.4800 Hose clamp

00.471.0241 Spiral hose

F2.018.220 Valve

87.010.206F

F2.038.640F Plate cpl

00.580.0965 Dust separator

00.580.1117 Hood

66.068.105 Gasket

66.068.106 Gasket

47.018.106 Filter cartridge

00.510.0004 Washer

00.520.0413 Hexagon nut

00.580.5199 Fillister head screw

10.118.1199 Schild Plate

00.530.2234 Angle

C2.538.630 Hose connection

F2.018.633S Connection elbow

00.530.0491 Hose clamp

00.530.0492 Hose clamp

C2.538.631 Hose

00.580.6922 O-seal

00.530.1345 Tube bend

00.520.0758 Allen screw

F2.018.228 Hose connection

F2.018.229 Gasket

00.580.5493 Hose clamp

00.471.0169 Spiral hose

00.520.0845 Allen screw

00.540.1306 Spring element

00.520.2305 Allen screw

L2.179.1501 Blower

F2.179.2111 Blower

SA.109.1331 Denture Clutch

66.111.032 Magnet coil

C2.109.131 Embrague alimentador

61.109.131 Embrague alimentador

61.144.1121 motor

71.112.1311 motor

F2.105.1211 motor

L2.105.5151 motor

L2.105.5161 motor

M5.144.1121 motor

MV.0.25.181 motor

R2.112.1311 motor

R2.144.1121 motor

C2.184.1051/12    Cylinder/valve unit 
C2.184.1051/13    Cylinder/valve unit 
C2.196.1796/01    Basic electronic board
C2.335.050 /05    Valve unit cpl.
C2.335.075 /02    Vacuum regulator
C2.335.191 /    Compressed-air control unit
C2.419.034S/    Tube cpl 240
C3.005.213F/    Spring bolt
C3.005.215 /    Stop
C3.005.227 /    Pin

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng