hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor OPT IR TEMP C7.170.0053/01
Sensor OPT IR TEMP C7.170.0053/01
Sensor OPT IR TEMP C7.170.0053/01
Sensor OPT IR TEMP C7.170.0053/01
Sensor OPT IR TEMP C7.170.0053/01
Sensor OPT IR TEMP C7.170.0053/01

Sensor OPT IR TEMP C7.170.0053/01

- Tên SP: Sensor OPT IR TEMP

- Mã HDM-Nr: C7.170.0053/01

- Chủng loại: Cảm biến nhiệt hồng ngoại

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: USA

Liên hệ

Sensor IR-Trockner C7.170.0053/01

Sensor OPT IR TEMP C7.170.0053/01

Optical Sensor w/ Tubing C7.170.0053/01

C7.170.0053/01

Sensor C7.170.0053/01

Temp sensor C7.170.0053/01

Infraref thermocouple 

Infraref thermocouple C7.170.0053/01

Cảm biến C7.170.0053/01

Cảm biến nhiệt C7.170.0053/01

Cảm biến nhiệt độ C7.170.0053/01

Cảm biến nhiệt hồng ngoại C7.170.0053/01

Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại C7.170.0053/01

 

---------------------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI  ------------------------------------------

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

61.164.1767/     Motor

61.178.1343/ Geared motor Heberfeuchtwerk SM

61.186.5311/03 Geared motor 3050L012S Faulh 12V

61.186.5411/03 Geared motor 3050L024S 24V

63.198.1283       Motor

71.186.5121/01 Geared motor -120:1/3540ko- 12c

71.186.5311/     Geared motor Faulhaber

81.102.1311/     Motor Auslegung B 8,5KW

81.126.131/01   Motor for oil pump AF 71/-7

81.186.5141/02 Motor CPC

91.144.3901/     Motor circuit-break PKZM0-0,16 +NHi-E-10

91.144.3902/     Motor circuit-breaker PKZM0-16 +NHi-E-10

91.144.3931/     Motor circuit-break PKZM0-0,63 +NHi-E-10

91.144.3971/     Motor circuit-breake PKZM0-4,0 +NHi-E-10

91.144.3991/     Motor circuit-breaker PKZM0-10 +NHi-E-10

92.112.1311       Motor

C4.102.1921/    Motor contactor K21

M5.144.1121/02 Geared Motor

MV.023.024/     Motor

61.184.1051/02               4/2-way valve 98.184.1051                                     

61.184.1311                     4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                            

61.184.1311/02               4/2-way valve Sitzventil, Φ4mm                            

61.335.001/04                 3/2 Way valve                               

61.335.004/                     3/2-way valve Kolbenschieberv.                            

C6.302.502/01                 4/2-way valve 202 750/S6                                       

C6.302.502/04                 4/2-way valve                               

C6.302.502/05                 4/2-way valve                               

G2.334.001/06                2/2 solenoid valve                                      

G2.335.491/01                5/2-way valve bistabil                                

G2.335.493/01                5/2-way valve monostabil                                       

M2.184.1111/05             4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-4-SA, MSEB-3-23VDC                          

M2.184.1121/05    4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA, MSEB-3-23V DC                         

M2.184.1131/05             4/2 Way Solenoid Valve MEBH-4/2-QS-6-SA                                   

MV.031.589/01               2/2-way valve                               

S9.184.1051/02               4/2-way valve, 61.184.1051/02               

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng