hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor F2.110.7185
Sensor F2.110.7185
Sensor F2.110.7185
Sensor F2.110.7185
Sensor F2.110.7185
Sensor F2.110.7185
Sensor F2.110.7185
Sensor F2.110.7185

Sensor F2.110.7185

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: F2.110.7185/02

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.016.600 -003/07 = 60A23 

- Xuất Xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor OPT EMIT

F2.110.7185/02

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: F2.110.7185/02

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.016.600 -003/07 = 60A23 

- Xuất Xứ: Heidelberg - Germany

Sensor  F2.110.7185/02

Sensor  F2.110.7185

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

 

F2.016.601 Side stop

F2.016.630 Clamping bar

F2.016.608 Bearing block

00.550.1577 bearing

00.520.1019 bearing

00.500.0636 Straight pin

00.500.0142 Straight pin

00.580.0321 Plug

F2.016.618 Air-blast nozzle guide

F2.016.623 Connecting piece

00.580.6076 O-seal

F2.016.634 Compression spring

F2.016.624S Lateral sheet separation blower

F2.016.627 Adjusting nut

F2.016.633 Connecting piece

00.580.6441 Hose

00.580.1433 Hose nozzle

F2.016.615 Support

F2.110.7185 Sensor

Reducing valve H4.101.1902

Valve housing C5.028.330F

Valve housing C5.028.330S

Regulating valve C5.028.307

Valve housing C5.028.302F

Valve housing OS C5.028.302F

C5.028.301F Rotary valve

C5.016.501 Valve housing OS

C5.016.502 valve

S9.184.1051 4/2-way valve

61.335.004 3/2-way valve

C5.016.560F Regulating valve

C5.016.561 Valve housing OS

F2.028.523 Rotary valve

F2.028.507 Regulating valve

F2.028.506 Regulating valve

F4.335.087 Cylinder/valve unit

00.580.7189 Ball valve GKH-322-1/2

SA.020.302 Rotary valve

F2.018.220 Valve

M4.335.001 Solenoid valve

00.580.4476 Ball valve

00.580.4566 Ball valve

F2.016.515 valve

F4.335.031 Valve

C5.016.502 Valve

C5.016.560 Valve housing

F2.016.511 Regulating valve

F2.016.515 By-pass valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

M2.184.1121 4/2-way valve

M2.184.1111 4/2-way valve

F4.335.031 Valve

F4.335.087 Cylinder/valve unit

C2.184.1071 Directional control valve

61.335.004 3/2-way valve

00.580.5871 Ball valve

C2.184.1071 Directional control valve

C5.196.0450 Valve cpl

C5.196.0283 3/2-way valve

C5.196.0285 5/2-way valve

C5.196.0287 Double-pressure valve

00.580.1457 Ball valve

F7.335.002 Cylinder/valve unit

F7.335.001 Cylinder/valve unit

00.580.6207 Regulating valve ZRV-12/0 -G3/8

87.335.001 Solenoid valve

61.184.1211 Solenoid valve

61.184.1221 Solenoid valve

C8.806.011 Valve unit cpl

C8.806.021 Valve unit cpl

C8.806.031 Valve unit cpl

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng