hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor M6.122.1311
Sensor M6.122.1311
Sensor M6.122.1311
Sensor M6.122.1311

Sensor M6.122.1311

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: M6.122.1311

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng:  TKS M4.015.400 -004/15  - 12B69

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor CAPAC SWIT PROX M6.122.1311 

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: M6.122.1311

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM74

- Vị trí sử dụng:  TKS M4.015.400 -004/15

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Sensor CAPAC SWIT PROX M6.122.1311

Sensor M6.122.1311

Sensor M5.122.1311

Gasket DS C5.012.377

Gasket OSC5.012.376

C4.012.003 Bearing cap DS

C3.012.004 Packing cord

C4.012.004 Bearing cap OS

00.580.4781 Adjusting plate

86.012.222S Suction pipe

00.580.0028 Safety washer

00.580.1852 V-shape ring

C5.012.376 Gasket OS

C5.012.377 Gasket DS

M2.015.437S Sheet jogger

M4.015.436F Shaft cpl

00.550.0007 Needle bushing

M4.015.445 Pin

M4.415.311S Sheet jogger

H2.015.427 Support

00.530.0743 Grooved pin

H2.015.453F Control shaft cpl

M2.015.428S Stop cpl

00.550.0060 Needle bushing

00.580.1233 Magnet

00.580.1234 Magnet

00.580.1235 Magnet

00.580.1236 Magnet

00.580.1237 Magnet

00.580.1238 Magnet

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng