hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor M2.165.1651
Sensor M2.165.1651
Sensor M2.165.1651
Sensor M2.165.1651
Sensor M2.165.1651
Sensor M2.165.1651
Sensor M2.165.1651
Sensor M2.165.1651

Sensor M2.165.1651

- Tên SP: Biến trở

- HDM-Nr: M2.165.1651

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor M2.165.1651 

Sensor EMECH POT ABS M2.165.1651

Sensor M2.165.1651

Triết áp M2.165.1651

Biến trở M2.165.1651

Cảm biến M2.165.1651

Công tắc M2.165.1651

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: 00.783.0462 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

M2.165.1651 Sensor EMECH POT ABS

00.783.0462 Sensor

00.783.0462 Công tắc

00.783.0462  Cảm biến

00.783.0462 Sensor EMECH SWIT POS

C4.015.335 Guide rail

93.015.302 Side plate OS

00.580.1347 Pull knob

00.550.0938 Needle bushing HK2020.2RS-AS1

93.015.334 Support

93.015.332 Support

22.205.014 Spacer sleeve

C6.015.336 Cross bar

08.008.061 Worm support

87.010.255F Worm support

MV.062.400 Sensor

00.780.0280 Position Switch

00.780.0280 Sensor 

M2.145.1182 Sensor 

71.010.308 Support DS

71.010.309 Support

71.010.310 Support OS

71.186.5172 Potentiometer

93.007.902 Motor bracket

82.030.308 Motor

C8.007.401 Support

61.110.1611 Sensor

M3.072.3135  Encoder 

G4.110.2581  Encoder 

M3.072.313S Sleeve cpl

00.520.1143 Grooved ball bearing 6001-2RS

F2.072.112 Pulley

00.580.5994 Toothed belt 100S 3M 327

F2.072.111F Gear cpl

F2.072.114 Motor bracket EN1563-EN-GJS-400-15

F2.072.165 Bearing bracket DS

G2.144.1141 Servo-drive

G4.110.2581 Sensor

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng