hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor L4.110.1235
Sensor L4.110.1235
Sensor L4.110.1235
Sensor L4.110.1235
Sensor L4.110.1235
Sensor L4.110.1235
Sensor L4.110.1235
Sensor L4.110.1235

Sensor L4.110.1235

- Tên SP: Inking Duct Sensor

- Mã HDM-Nr: L4.110.1235

- Ứng dụng: Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.072.200 -001/12 = 1R7

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor L4.110.1235

Encoder L4.110.1235

- Tên SP: Inking Duct Sensor

- Mã HDM-Nr: L4.110.1235

- Ứng dụng: Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C5.072.200 -001/12 = 1R7

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Sensor L4.110.1235

Sensor 61.165.1651

Sensor  61.165.1661

Servo-drive 61.144.1141

Spur gear C5.072.263 

Sensor 00.783.0388A

Sensor 00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor 61.198.1553

Sensor 61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor 3.110.1331

Sensor C2.122.1311/02

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor F2.161.1421/02

Sensor F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor M5.122.1311/05

sensor  G2.110.1461

Sensor L2.110.1381

Sensor L2.110.1441/03

Sensor L2.110.1563

Sensor L4.110.1235

C5.072.250 Center bearing

C5.072.245 Guard

C5.072.251 Guard DS

C5.072.252 Guard OS

00.600.0134 Lubricating nipple

C5.072.263 Spur gear

C5.072.257 Flange

00.580.3624 Coupling

C5.072.253 Spindle

C5.072.258 Flange

00.520.2132 Grooved ball bearing

C5.072.264 Pinion

00.500.0004 Tapered pin

00.580.0288 Lubrication-free bushing

C5.072.254 Spindle

C5.072.261 Driver

61.144.1141 Servo-drive

61.165.1661 Sensor

L4.110.1235 Sensor

61.165.1651 Sensor

L4.110.1235 SensorSensor H2.110.1612

C8.030.203F Adjusting screw

00.520.1373 Cardan joint

00.530.0355 Spring pin

C8.030.201 Lever

C8.030.202 Pin

C8.030.205 Leaf spring

C8.030.210 Angle lever

C8.030.211 Guide

00.540.0629 Straight pin

C8.030.261 Block

C8.030.262 Adjusting sleeve

5E.010.137 Straight pin

00.500.0820 Straight pin

C8.030.255 Swiveling lever OS

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng