hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor L2.122.1311
Sensor L2.122.1311
Sensor L2.122.1311
Sensor L2.122.1311

Sensor L2.122.1311

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: L2.122.1311

   Mã cũ: M5.122.1311

- Ứng dụng: Heidelberg  SM74

- Vị trí sử dụng: TKS M4.015.400 -004/15 - 12B69

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor M5.122.1311

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: L2.122.1311

   Mã cũ: M5.122.1311

- Ứng dụng: Heidelberg  SM74

- Vị trí sử dụng: TKS M4.015.400 -004/15 - 12B69

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

M2.015.437S jogger rack

M4.015.436F Shaft cpl

00.550.0007 Needle bushing HK1816-AS1

H2.015.427 Support

H2.015.453F Control shaft cpl

M2.015.428S Stop cpl

00.580.0791 Lubrication-free bushing

00.580.1233 Magnet

00.580.1234 Magnet

00.580.1235 Magnet

00.580.1236 Magnet

00.580.1237 Magnet

00.580.1238 Magnet

M5.122.1311 Sensor

M6.122.1311 Sensor

Sensor M5.122.1311

Sensor G2.122.1311

Sensor F2.110.7302

Sensor 00.783.0470

Cảm biến 00.783.0470

Mắt thần 00.783.0470

Sensor  61.110.1491

Cảm biến 61.110.1491

Công tắc 61.110.1491

Mắt thần 61.110.1491

Sensor US SWIT PROX 61.110.1491

Sensor 61.110.1491

Roller C6.215.116

Lever cpl C6.215.110F

Plate C9.215.114

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

C5.028.033S/    

C5.028.039/01    

C5.028.052/    

C5.028.053/01    

C5.028.054/    

C5.028.057/    

C5.028.075F/02    

C5.028.099/    

C5.028.115/    

C5.028.125/01    

C5.028.134/    

C5.028.192/04    

C5.028.195S/   

C5.028.196/03    

C5.028.198/    

C5.028.208/01    

C5.028.210/01    

C5.028.223/    

C5.028.227/02    

C5.028.307/03    

C5.040.415/02    

C5.040.415/03    

C5.040.435/03    

C5.040.436/06    

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng