hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321
Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321
Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321
Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321
Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321
Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321

- Tên SP: Cảm biến

- Mã HDM-Nr: 93.110.1321

- Ứng dụng: Heidelber CD102/ SM102

- Xuất xứ: Weiko - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321

Weiko  RLT-7808

sensor 93.110.1321

Cảm bien 93.110.1321

93.110.1321

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CD 74    L4.115.2481/    Axial fan D172 x 51
CD 74    L4.115.2511/    Axial fan 40 x 25
CD 74    L4.145.3536/    Optocoupler kpl.    Fa.Wago 3A
CD 74    L4.164.1485/    Funnel
CD 74    L4.164.1495/01    Distributor cpl
CD 74    L4.187.2125/    Automatic metering unit fluidos 1-5%
CD 74    L4.187.2148/    Temperature probe
CD 74    L4.187.2155/    Pressure switch
CD 74    L4.187.2158/    Pressure switch
CD 74    L4.187.2159/    Reducing nipple
CD 74    L4.187.2160/    Socket Rp 1/4"
CD 74    L4.187.2168/    Control valve
CD 74    L4.187.2324/    Manometer
CD 74    L4.196.1748/    Automatic metering unit
CD 74    L4.196.1795/    Filter cartridge
CD 74    L4.196.2121/    Filtering bag
CD 74    L4.618.010N/    Steam trap
CD 74    L5.148.1091/    Hose nozzle 17/018 G1"/G3/4"
CD 74    L5.187.2157/    Electronic system Basiselektr. TBC 51
CD 74    L5.187.2158/    Basic electronic board TBC
CD 74    L6.091.115 /02    Connection bar MDPS37/55
CD 74    L6.170.0444/    Axial fan EBM 3570 m³/h
CD 74    L6.170.0807/02    Pressure switch 0,2-2mbar(Luft)
CD 74    L6.170.0817/    Pressure switch 2,0-10mbar (Luft)
CD 74    L6.170.0831/    Module PAM
CD 74    L6.170.0971/    Relay 24V 1S
CD 74    L6.187.2125/    Filtering bag Softflow
CD 74    L6.187.2125/01    Filtering bag Softflow
CD 74    L6.187.2138/    Heat exchanger
CD 74    L8.014.506S/02    Stop OS cpl
CD 74    L8.014.508S/02    Stop DS cpl
CD 74    L8.164.1510/    Filter
CD 74    L8.164.1515/    Filter cartridge
CD 74    L8.170.0523/    Antifreeze
CD 74    L8.170.0702/    LAMP
CD 74    L8.170.0712/    Safety devices
CD 74    L8.170.0772/    Lamp T-770-N-3-H 200W/cm
CD 74    L8.170.0772/01    Lamp T-770-N-3-H 200W/cm
CD 74    LS.110.6010/    Sensor cpl. Ersatzteil
CD 74    LS.186.0306/    Printing form 021114_T_LS_QE_6
CD 74    MV.032.257 /04    Gripper housing cpl
CD 74    MV.032.270 /10    Gripper bar
CD 74    MV.034.618 /01    Journal box DS
CD 74    MV.034.619 /01    Journal box OS
CD 74    MV.035.983 /03    Drive
CD 74    MV.036.046 /02    Tappet
CD 74    MV.036.960 /05    Swiveling lever DS
CD 74    MV.036.961 /05    Swiveling lever OS
CD 74    MV.036.991 /02    Tappet
CD 74    MV.037.358 /02    Lever DS
CD 74    MV.037.802 /01    Gripper
CD 74    MV.051.838 /    Valve housing cpl
CD 74    MV.053.863 /06    Guard OS
CD 74    MV.057.496 /02    Shim plate
CD 74    MV.057.497 /02    Shim plate
CD 74    MV.101.499 /04    Valve housing cpl
CD 74    MV.103.754 /05    Side stop DS
CD 74    MV.103.755 /05    Side stop OS

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng