hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor 93.110.1321
Sensor 93.110.1321
Sensor 93.110.1321
Sensor 93.110.1321
Sensor 93.110.1321
Sensor 93.110.1321

Sensor 93.110.1321

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: 93.110.1321

- Ứng dụng: Heidelber CD102/ SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: 93.110.1321

- Ứng dụng: Heidelber CD102/ SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1321

Weiko RLT-7808

sensor 93.110.1321

Cảm bien 93.110.1321

93.110.1321

Sensor 93.110.1321

CD 74    L4.115.2481/    Axial fan D172 x 51
CD 74    L4.115.2511/    Axial fan 40 x 25
CD 74    L4.145.3536/    Optocoupler kpl.    Fa.Wago 3A
CD 74    L4.164.1485/    Funnel
CD 74    L4.164.1495/01    Distributor cpl
CD 74    L4.187.2125/    Automatic metering unit fluidos 1-5%
CD 74    L4.187.2148/    Temperature probe
CD 74    L4.187.2155/    Pressure switch
CD 74    L4.187.2158/    Pressure switch
CD 74    L4.187.2159/    Reducing nipple
CD 74    L4.187.2160/    Socket Rp 1/4"
CD 74    L4.187.2168/    Control valve
CD 74    L4.187.2324/    Manometer
CD 74    L4.196.1748/    Automatic metering unit
CD 74    L4.196.1795/    Filter cartridge
CD 74    L4.196.2121/    Filtering bag
CD 74    L4.618.010N/    Steam trap
CD 74    L5.148.1091/    Hose nozzle 17/018 G1"/G3/4"
CD 74    L5.187.2157/    Electronic system Basiselektr. TBC 51
CD 74    L5.187.2158/    Basic electronic board TBC
CD 74    L6.091.115 /02    Connection bar MDPS37/55
CD 74    L6.170.0444/    Axial fan EBM 3570 m³/h
CD 74    L6.170.0807/02    Pressure switch 0,2-2mbar(Luft)
CD 74    L6.170.0817/    Pressure switch 2,0-10mbar (Luft)
CD 74    L6.170.0831/    Module PAM
CD 74    L6.170.0971/    Relay 24V 1S
CD 74    L6.187.2125/    Filtering bag Softflow
CD 74    L6.187.2125/01    Filtering bag Softflow
CD 74    L6.187.2138/    Heat exchanger
CD 74    L8.014.506S/02    Stop OS cpl
CD 74    L8.014.508S/02    Stop DS cpl
CD 74    L8.164.1510/    Filter
CD 74    L8.164.1515/    Filter cartridge
CD 74    L8.170.0523/    Antifreeze
CD 74    L8.170.0702/    LAMP
CD 74    L8.170.0712/    Safety devices
CD 74    L8.170.0772/    Lamp T-770-N-3-H 200W/cm
CD 74    L8.170.0772/01    Lamp T-770-N-3-H 200W/cm
CD 74    LS.110.6010/    Sensor cpl. Ersatzteil
CD 74    LS.186.0306/    Printing form 021114_T_LS_QE_6
CD 74    MV.032.257 /04    Gripper housing cpl
CD 74    MV.032.270 /10    Gripper bar
CD 74    MV.034.618 /01    Journal box DS
CD 74    MV.034.619 /01    Journal box OS
CD 74    MV.035.983 /03    Drive
CD 74    MV.036.046 /02    Tappet
CD 74    MV.036.960 /05    Swiveling lever DS
CD 74    MV.036.961 /05    Swiveling lever OS
CD 74    MV.036.991 /02    Tappet
CD 74    MV.037.358 /02    Lever DS
CD 74    MV.037.802 /01    Gripper
CD 74    MV.051.838 /    Valve housing cpl
CD 74    MV.053.863 /06    Guard OS
CD 74    MV.057.496 /02    Shim plate
CD 74    MV.057.497 /02    Shim plate
CD 74    MV.101.499 /04    Valve housing cpl
CD 74    MV.103.754 /05    Side stop DS
CD 74    MV.103.755 /05    Side stop OS

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng