hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor G2.110.1611
Sensor G2.110.1611

Sensor G2.110.1611

- Tên SP: Cảm biến an toàn

- HDM-Nr: G2.110.1611

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: 

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor G2.110.1611

Sensor OPT G2.110.1611

Sensor G2.110.1611

Cảm biến G2.110.1611

Mắt thần G2.110.1611

电眼 G2.110.1611

传感器 G2.110.1611

- Tên SP: Cảm biến an toàn

- HDM-Nr: G2.110.1611

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:   

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Sensor G2.110.1611

Sensor MV.102.569

Sensor L6.110.1131

Sensor L6.110.1132

Sensor MV.102.570

Sensor F7.170.0725

Sensor 71.145.1191

Sensor F2.110.7341

Sensor F2.110.7331

Sensor F2.110.7321

Sensor 00.783.0180

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

 

C4.372.006 / Front lay cam

C4.372.012 / Gear

C4.372.105N/ Front lay

C4.372.106F/02 Roller lever cpl

C4.372.338 / Leaf spring

C4.372.383F/04 Separator spring DS

C4.372.384F/04 Separator spring OS

C4.372.394 / Leaf spring

C4.372.395 / Leaf spring

C4.372.396 / Leaf spring

C4.372.404 /01 Guide

C4.372.405 /01 Support

C4.372.405 /02 Support DS

C4.372.409 / Pin

C4.372.410 / Compression spring

C4.372.411 / Guide pin

C4.372.415 / Support OS

C4.372.503 /02 Tube

C4.400.403F/ Brush roller

C4.416.104 /01 Adjusting lever

C4.416.108 /01 Pin

C4.416.112 / Spring rod

C4.416.122 / Bearing bush

C4.508.315 /03 Footboard

C4.508.801S/ Footboard

C4.582.043 / Gear

C4.721.013 / Pin

C4.721.019 / Pin

C4.721.044 / Washer

C4.721.045 / Shaft

C4.721.045 /01 Shaft

C4.721.046 / Washer

C4.721.050 / Gear

C4.721.054 /01 Gear

C4.721.055 / Gear

C4.721.056 / Gear

C4.721.057 /01 Gear

C4.721.060 /04 Washer

C4.721.063 / Bush

C4.721.072F/ Doctor blade cpl

C4.721.073 / Pin

C4.721.074 / Doctor blade

C4.721.075 / Doctor blade

C4.721.077F/ Doctor blade cpl

C4.721.078 /01 Screw

C4.721.091 / Doctor blade

C4.721.092 / Doctor blade

C4.721.106F/ Doctor blade

C4.721.709 / Diaphragm pump

C4.721.735 / O-seal

C4.721.736 / O-seal

C5.005.280 /02 Gear

C5.006.417 /01 Clamping eccentric

C5.006.431 /01 Clamping bolt

C5.006.522 / Compression spring DIN17223-Dr4,25

C5.006.907 / Axle-mounted disc

C5.006.919 /03 Thrust collar

C5.007.401 / Support

C5.012.012 /01 Bearing bolt

C5.012.085S/  Angle

C5.012.376 /01 Gasket OS

C5.012.376 /03 Gasket OS

 Gasket OS - 4 holes

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng