hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor F6.110.1020
Sensor F6.110.1020
Sensor F6.110.1020
Sensor F6.110.1020

Sensor F6.110.1020

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: F6.110.1020

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor OPT MLBD CTRL F6.110.1020

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: F6.110.1020

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg  

- Vị trí sử dụng:  

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Sensor OPT MLBD CTRL F6.110.1020

Sensor F6.110.1020

F2.020.002S Infeed roller OS

F2.020.001S Infeed roller DS

F2.020.005 Shaft

Belt F2.020.007

Dây đai F2.020.007

Dây đai tải F2.020.007

00.520.2422 Grooved ball bearing

00.580.0824 Lubrication-free bushing

00.520.2424 Grooved ball bearing

F2.020.007 Toothed belt

F2.020.008 Stretching roller

00.520.2630 Grooved ball bearing

F2.020.043 Spacer ring

F2.020.044 Eccentric bolt

F2.020.058S Nozzle cpl

00.580.3798 Union joint

F2.020.007 Toothed belt

ZD.2164-507-00-01 Falt belt

ZD.246-632-02-00 Falt belt

MV.051.236 pulley 

00.580.6022  Toothed belt 250 S8M 1000

00.580.6009 Toothed belt 400 S8M 2048

00.580.6164 Toothed belt 400 S8M 2800

00.510.0095 Circlip

00.510.0123 Circlip

00.520.1488 Grooved ball bearing

F2.016.210 Stretching roller

F2.016.291 Eccentric bolt

00.510.0010 Washer

00.520.0419 Hexagon nut

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng