hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor F2.122.1312
Sensor F2.122.1312
Sensor F2.122.1312
Sensor F2.122.1312

Sensor F2.122.1312

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: F2.122.1312 

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.515.000 -006/06 = 70B322

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor CAPAC SWIT PROX F2.122.1312 

Công tắc F2.122.1312 

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: F2.122.1312 

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.515.000 -006/06 = 70B322

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Sensor CAPAC SWIT PROX F2.122.1312 

Sensor F2.122.1312 

Cảm biến F2.122.1312 

F4.515.020F Stop shaft

00.580.6942 O-seal R 20 x2,5 FPM 75.5

F4.515.029 Cam follower

00.550.1658 Needle bushing HK1516-2RS-AS1

00.550.1809 Idler roller LR 6002 NPPU

F4.515.023 Sheet stop

F4.515.021 Sheet stop

F2.122.1312 Sensor

L2.110.1563 Sensor CAPAC-SWIT-PROX PNP/NO

G2.110.1361 Inductive Sensor

G2.110.1351 Sensor 

F2.028.005 Shaft

00.530.0682 Cylinder bearing

F2.028.317 Lever

00.530.0766 Cylinder bearing

00.530.0683 Cylinder bearing

00.550.1659 Idler roller LR 6001 NPPU

F2.028.302 Roller lever

F2.028.303 Hinge bolt

L2.146.7113 Sensor

C5.196.0324 Sensor

C2.142.1191 Sensor

C5.196.0230 Housing cpl

C5.196.0283 3/2-way valve

C5.196.0238 Switch

C5.196.0221 Sensor

C5.196.0252 Housing cover

C5.196.0284 Controller

C5.196.0260 Housing cover 

C5.196.0293 Inductive sensor

C5.196.0276 Membrane keyboard

C5.196.0272 Electronic system

C5.196.0273 EPROM module, progr

C5.196.0285 5/2-way valve

C5.196.0281 Manometer

C5.196.0245 Stop lever cpl

C5.196.0241 Container

C5.196.0242 Gasket

C5.196.0228 Gasket 

C5.196.0310 Housing cpl

C5.196.0313 Piston

C5.196.0324 Sensor

C5.196.0335 Agitator blade

C5.196.0244 Insert

C5.196.0233 Cam disc cpl

C5.196.0231 Washer

C5.196.0237 Tappet

C5.196.0227 Symbol sign

C5.196.0287 Double-pressure valve

C5.196.0314 Cap

F2.145.7123 Sensor

00.783.0462 Sensor

00.783.0462 Công tắc

00.783.0462  Cảm biến

00.783.0462 Sensor EMECH SWIT POS

C4.015.335 Guide rail

93.015.302 Side plate OS

00.580.1347 Pull knob

00.550.0938 Needle bushing HK2020.2RS-AS1

93.015.334 Support

93.015.332 Support

22.205.014 Spacer sleeve

C6.015.336 Cross bar

08.008.061 Worm support

87.010.255F Worm support

MV.062.400 Sensor

00.780.0280 Position Switch

00.780.0280 Sensor 

M2.145.1182 Sensor 

71.010.308 Support DS

71.010.309 Support

71.010.310 Support OS

71.186.5172 Potentiometer

93.007.902 Motor bracket

82.030.308 Motor

C8.007.401 Support

61.110.1611 Sensor

M3.072.3135  Encoder 

G4.110.2581  Encoder 

M3.072.313S Sleeve cpl

00.520.1143 Grooved ball bearing 6001-2RS

F2.072.112 Pulley

00.580.5994 Toothed belt 100S 3M 327

F2.072.111F Gear cpl

F2.072.114 Motor bracket EN1563-EN-GJS-400-15

F2.072.165 Bearing bracket DS

G2.144.1141 Servo-drive

G4.110.2581 Sensor

F4.515.020F Stop shaft

00.580.6942 O-seal

00.500.0298 Tapered pin

00.580.1196 Lubrication-free bushing

00.540.1260 Straight pin

00.580.0937 Cable tie

00.530.0254 Spring pin

F4.515.020

F4.515.024 Swing arm

F4.515.025 Swing arm

F4.515.027 Distance washer

F4.515.123 Stop ring

00.540.1562 Countersunk screw

00.500.0633 Straight pin

F4.515.029 Cam follower

00.550.1658 Needle bushing HK1516-2RS-AS1

00.550.1809 Idler roller

F2.122.1312 Sensor

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng