hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor F2.110.1331
Sensor F2.110.1331
Sensor F2.110.1331
Sensor F2.110.1331

Sensor F2.110.1331

- Tên Sp: Cảm biến

- HDM-Nr: F2.110.1331/05

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.016.300 -001/03-60BI7

- Xuất xứ: Baumer - Germany

Liên hệ

Sensor INDUC MEAS PROX F2.110.1331/05

- Tên Sp: Cảm biến

- HDM-Nr: F2.110.1331/05

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.016.300 -001/03-60BI7

- Xuất xứ: Baumer - Germany

F2.110.1331

Sensor F2.110.1331

Sensor F2.110.1331/05 

Sensor F2.110.1331/05 

F2.110.1331/05 Sensor INDUC MEAS PROX

cam bien  F2.110.1331

cảm biến F2.110.1331

Sensor F2.122.1321

Sensor F2.122.1341

Sensor F6.110.2111

Sensor F6.110.1121

Sensor F6.110.1122

Sensor F6.110.1112

Sensor F6.110.2111

Sensor C6.129.2538

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor F2.110.7187

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.250.0721

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0281

Sensor C2.122.1311

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

Sensor 00.783.0395

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7491

Sensor 91.147.7451

Sensor 71.144.1121

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor C6.110.1111

Sensor C6.110.1121

Sensor C6.110.1122

Sensor C6.110.1112

Sensor C6.126.2021

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7451

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7461

Sensor 91.144.1121

Sensor C6.126.2031

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor F6.110.1010

Sensor 91.165.1621

Sensor 93.110.1321

Sensor F2.110.1391

Sensor F2.110.1371

Sensor F2.110.1341

Sensor 61.110.1371

Sensor 61.110.1391

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.783.0388A

Sensor 00.783.0675

sensor 61.110.1331

Sensor 61.110.1381/02

Sensor 61.110.032

Sensor 61.198.1553

Sensor 61.198.1563

sensor 68.110.1322

sensor 91.165.1621

sensor 91.165.1521

sensor 93.110.1321

Sensor 93.110.1331

Sensor C2.122.1311

Sensor C2.196.1676

Sensor F2.161.1421/02

Sensor F2.110.1311

sensor F2.110.1463

Sensor M2.161.1533

sensor M2.198.1563

Sensor M5.122.1311/05

sensor G2.110.1461

Sensor L2.110.1381

Sensor L2.110.1441/03

Sensor L2.110.1563

Sensor L4.110.1235

Sensor H2.110.1612

Sensor 00.783.0181

Sensor MV.030.123

Cảm biến MV.030.123

CD 102    C3.997.022 /04    Gripper pad  -11 bis -15
CD 102    C3.997.025 /04    Gripper pad  -26 bis -30
CD 102    C4.005.204 /    Gripper cam
CD 102    C4.005.206 /    GASKET
CD 102    C4.005.212 /    Roller lever
CD 102    C4.005.213 /01    Spring bolt
CD 102    C4.005.214 /    Compression spring
CD 102    C4.005.215 /01    Collar
CD 102    C4.005.218 /    Pin
CD 102    C4.005.238 /01    Locking screw
CD 102    C4.005.240 /02    Washer
CD 102    C4.005.262 /02    Pin
CD 102    C4.005.264 /02    Pin
CD 102    C4.005.265 /02    Threaded spindle
CD 102    C4.005.280 /05    Gear
CD 102    C4.005.503 /02    Threaded bolt
CD 102    C4.005.504 /02    Threaded bolt
CD 102    C4.007.923 /02    Support bar
CD 102    C4.008.061S/01    Worm support
CD 102    C4.011.921 /    Gripper pad
CD 102    C4.012.007F/    Double lever
CD 102    C4.012.025 /    Compression spring
CD 102    C4.012.026 /    Pin
CD 102    C4.012.027 /    Spring rod
CD 102    C4.012.033F/    Lever
CD 102    C4.012.034F/    Lever
CD 102    C4.012.043 /    Compression spring
CD 102    C4.012.049 /    Pin
CD 102    C4.012.376 /    Gasket OS
CD 102    C4.012.377 /    Gasket DS
CD 102    C4.014.014 /    Bearing
CD 102    C4.014.015F/    Adjusting screw
CD 102    C4.014.020 /03    Chain guide
CD 102    C4.014.020 /05    Chain guide
CD 102    C4.014.021 /03    Chain guide
CD 102    C4.014.021 /05    Chain guide
CD 102    C4.014.024F/    Pin
CD 102    C4.014.029F/    Support
CD 102    C4.014.029F/01    Support
CD 102    C4.014.031F/04    Sprocket wheel shaft
CD 102    C4.014.039 /    Gripper cam
CD 102    C4.014.040 /01    Gripper cam
CD 102    C4.014.044 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.045 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.046 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.047 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.051 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.051 /07    Chain guide
CD 102    C4.014.052 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.052 /07    Chain guide
CD 102    C4.014.053 /    Chain guide
CD 102    C4.014.054 /    Chain guide
CD 102    C4.014.082 /    Key
CD 102    C4.014.084 /    Key
CD 102    C4.014.086 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.087 /01    Chain guide
CD 102    C4.014.089 /03    Chain guide DS
CD 102    C4.014.090 /03    Chain guide OS
CD 102    C4.014.095 /    Chain guide
CD 102    C4.014.097 /02    Chain guide
CD 102    C4.014.098 /    Chain guide
CD 102    C4.014.103 /    Chain guide
CD 102    C4.014.104 /    Chain guide
CD 102    C4.014.108 /    Chain guide
CD 102    C4.014.109 /    Chain guide
CD 102    C4.015.135 /    Plate
CD 102    C4.016.271 /    Roller shaft
CD 102    C4.021.025P/    T-profile
CD 102    C4.021.026F/04    Profiled rubber lace 1300mm
CD 102    C4.021.026F/05    Profiled rubber lace 1300mm
CD 102    C4.028.009 /02    Lifting sucker nozzle
CD 102    C4.028.015 /01    Roller lever
CD 102    C4.028.016 /01    Guide plate
CD 102    C4.028.017 /01    SLIDER
CD 102    C4.028.022 /02    Threaded bolt
CD 102    C4.028.024 /    Spacer tube
CD 102    C4.028.110F/01    Sheet separating leaf spring (cardboard
CD 102        Sheet separating leaf spring (cardboard)
CD 102    C4.028.150 /01    Support
CD 102    C4.033.503 /03    Centering plug
CD 102    C4.033.504 /    Knurled screw
CD 102    C4.033.509 /01    Connecting link
CD 102    C4.033.514S/    Plate
CD 102    C4.043.252 /    Set of gaskets
CD 102        Set of gaskets  box=50
CD 102    C4.101.3023/01    Brake SB200 140Nm+40%
CD 102    C4.102.1921/    Motor contactor K21
CD 102    C4.102.1931/    V-belt Atlas Copco 50Hz
CD 102    C4.102.1962/    Sensor cpl. Ersatzteil
CD 102    C4.102.1985/    Circuit-breaker F21 9-12A
CD 102    C4.102.1987/    Sensor TT11 50/60Hz
CD 102    C4.102.3131/    V-belt Atlas Copco 60Hz
CD 102    C4.110.1321/    Reflex light barrier
CD 102    C4.117.1306/    Lamp support 310323010
CD 102    C4.117.1321/01    Flourescent lamp 36W 5400K tageslicht
CD 102    C4.196.1505/    Intermediate tank
CD 102    C4.202.210F/    Hose cpl
CD 102    C4.312.006F/02    Adjusting spindle cpl
CD 102    C4.313.008 /    Transfer gripper cam
CD 102    C4.313.021 /    Spacer sleeve
CD 102    C4.313.102 /01    Gripper operating shaft
CD 102    C4.313.107 /02    Gripper pad


 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng