hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor L2.110.1441
Sensor L2.110.1441
Sensor L2.110.1441
Sensor L2.110.1441
Sensor L2.110.1441
Sensor L2.110.1441
Sensor L2.110.1441
Sensor L2.110.1441

Sensor L2.110.1441

- Tên SP: Cảm biến

- Mã HDM-Nr: L2.110.1441/03

- Nguồn cấp: 24vdc/24vac

- Tiếp điểm: NC - thường đóng

- Mã OEM: H75/10600267

- Ứng dụng: CD102, SM102

- Xuất xứ: Baumer - Germany

Liên hệ

Sensor EMECH SWIT POS 

L2.110.1441/03

- Tên SP: Cảm biến

- Mã HDM-Nr: L2.110.1441/03

- Nguồn cấp: 24vdc/24vac

- Tiếp điểm: NC - thường đóng

- Mã OEM: H75/10600267

- Ứng dụng: CD102, SM102

- Xuất xứ: Baumer - Germany

00.550.0002

C3.011.128F/01

00.540.0600

66.030.031

00.550.0204

71.030.278

00.550.0247

C5.008.919

71.310.005/01

00.580.3265

C8.007.903/01

C5.033.301F

23.010.197

C6.015.004

00.550.0595

C6.015.864

C5.028.153

66.028.027/04

C3.015.450

00.550.0882

71.010.020

MV.026.377

C6.315.908F

C4.320.210F

66.030.022

MV.025.596/05

MV.003.873/03

MV.035.656

C3.011.125

71.010.112

MV.035.656

00.580.1559

00.550.0477

66.028.039

00.580.4442/03

41.028.046F

66.521.227

00.470.0077

93.580.337/07

00.580.4398/M01

93.580.338/07

62999-7

00.580.1806

82.583.344

00.580.3484

93.580.339/07

93.580.340/07

MV.006.760

C3.015.406/01

C4.033.506/01

71.008.009/01

00.580.1118

C4.313.413

81.186.8025

91.017.716

61.164.1817

81.186.3545

81.186.3845/02

61.144.1121/03

91.090.801F/04

MV.021.061/01

61.184.1151/01

MV.021.062/01

09-30-038-6MC

91.090.810F

66.017.320

C4.372.405

00.540.1034

C4.372.411

RL12.1

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng