hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor CAPAC SWIT PROX  93.110.1331
Sensor CAPAC SWIT PROX  93.110.1331
Sensor CAPAC SWIT PROX  93.110.1331
Sensor CAPAC SWIT PROX  93.110.1331
Sensor CAPAC SWIT PROX  93.110.1331
Sensor CAPAC SWIT PROX  93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX 93.110.1331

- Tên SP: Cảm biến

- Mã HDM-Nr: 93.110.1331/

- Ứng dụng: Heidlebrg CD/SM102

- Xuất xứ: Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 93.110.1331/

Sensor CAPAC SWIT PROX  93.110.1331/

Cảm biến 93.110.1331

Sensor 93.110.1331

CD 74    L2.122.1311/02    Sensor CAPAC SWIT PROX
CD 74    L2.161.1533/    Sensor INDUC MEAS PROX
CD 74    L2.164.1460/03    Power supply unit
CD 74    L2.179.1501/04    Blower G3G125 Meltemi 230V
CD 74    L2.179.1811/01    Blower Saugbandanl 120V+-15%
CD 74    L2.179.3811/    Blower Saugbandanleger
CD 74    L2.187.2148/    Heater  50Hz3kW
CD 74    L2.187.2168/    Sensor
CD 74    L2.187.2198/    Battery
CD 74    L2.187.2258/    Servo-drive
CD 74    L2.187.2396/01    Basic electronic board TBC
CD 74    L2.187.2426/    Guard
CD 74    L2.196.1728/    Sensor
CD 74    L2.196.1788/    Basic electronic board TBD
CD 74    L2.196.1838/    Contactor 50/60Hz
CD 74    L2.204.141 /    Washer
CD 74    L2.334.002 /    Pneumatic cylinder
CD 74    L2.334.002 /01    Pneumatic cylinder D40 H25
CD 74    L2.334.030 /03    Pneumatic cylinder D16 H10
CD 74    L2.334.031 /01    Pneumatic cylinder D20 H10 ew.
CD 74    L2.335.002 /    Cylinder/valve unit
CD 74    L2.335.002 /01    Cylinder/valve unit
CD 74    L2.335.051 /04    Cylinder/valve unit D10 H4 ew.
CD 74    L2.335.051 /05    Cylinder/valve unit D10 H4 ew.
CD 74    L2.505.008 /04    Gripper pad
CD 74    L2.582.301 /    Claw
CD 74    L2.805.501 /02    Guide
CD 74    L2.805.502 /01    Support
CD 74    L2.805.503 /02    Pawl
CD 74    L2.805.504 /01    Pin
CD 74    L2.805.505 /01    Distance pin
CD 74    L2.805.520S/07    Sheet guide
CD 74    L2.805.703 /01    Distance pin
CD 74    L3.040.101 /01    Supporting roller NUTR 40x80x21
CD 74    L3.040.405 /01    Eccentric bolt
CD 74    L3.164.1641/    Contactor
CD 74    L4.014.003 /04    Gripper
CD 74    L4.014.003 /05    Gripper
CD 74    L4.014.731 /04    Control shaft
CD 74    L4.014.732S/02    Stop cpl
CD 74    L4.014.755 /02    Stop pin
CD 74    L4.014.756 /03    Trip bolt
CD 74    L4.016.419 /01    Locking device
CD 74    L4.017.203 /01    Pin
CD 74    L4.028.164S/    Separator finger
CD 74    L4.028.165S/    Separator finger
CD 74    L4.028.167S/    Sheet separator finger for cardboard
CD 74    L4.028.168S/    Sheet separator finger for cardboard
CD 74    L4.102.1901/07    Kompressor Atlas-Copco 50Hz
CD 74    L4.110.1235/    Sensor MAGN ENCD REL
CD 74    L4.110.1235/01    Sensor MAGN ENCD REL
 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng