hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor 61.110.1311
Sensor 61.110.1311
Sensor 61.110.1311
Sensor 61.110.1311
Sensor 61.110.1311
Sensor 61.110.1311

Sensor 61.110.1311

- Tên SP: Sensor CAPAC SWIT PROX

- HDM-Nr: 61.110.1311/07 

- Mã OEM: FTK15 5/0794 L0846912

- Mã cũ: H2.110.1613

- K/C phát hiện: 12mm

- Nguồn cấp: 10-30 VDC

- Ngõ ra: PNP - NC

- Xuất xứ: Pepperl+Fuchs - Germany

Liên hệ

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.110.1311

- Tên SP: Sensor CAPAC SWIT PROX

- HDM-Nr: 61.110.1311/07 

- Mã OEM: FTK15 5/0794 L0846912

- K/C phát hiện: 12mm

- Nguồn cấp: 10-30 VDC

- Ngõ ra: PNP - NC

- Xuất xứ: Pepperl+Fuchs - Germany

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.110.1311/07 

Cảm biến 61.110.1311/07 chuyên dùng cho máy in Heidelberg CD102 và SM102. Đây là dòng cảm biến từ cao cấp của Pepperl+Fuchs Đức, có mã của nhà sản xuất là FTK15.

Sensor CAPAC SWIT PROX

FTK15 5/0794 L0846912

61.110.1311/07 

Sensor 61.110.1311

Sensor 00.783.0388A

Sensor 00.783.0675

sensor  61.110.1331

Sensor 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor 61.198.1553

Sensor 61.198.1563

sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

sensor 91.165.1621

sensor 91.165.1521

sensor 93.110.1321

Sensor 93.110.1331

Sensor C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor F2.161.1421/02

Sensor F2.110.1311

sensor F2.110.1463

Sensor M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor M5.122.1311/05

sensor  G2.110.1461

Sensor L2.110.1381

Sensor L2.110.1441/03

Sensor L2.110.1563

Sensor L4.110.1235

Sensor H2.110.1612

C5.017.140 Chain guide

C5.017.141 Chain guide

C5.017.111 Chain deviator

C5.017.113 Chain deviator

C5.017.106 Chain deviator

C5.017.107 Chain deviator

00.510.0007 Washer

00.580.0371 Pipe clip

91.090.801F Base plate cpl

C5.017.171 Bush

93.023.011 Pipe clip

61.105.1322 Pile motor

00.783.0181 Sensor 

61.110.1381 Sensor 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng