hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor 61.184.1441
Sensor 61.184.1441
Sensor 61.184.1441
Sensor 61.184.1441
Sensor 61.184.1441
Sensor 61.184.1441

Sensor 61.184.1441

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: 61.184.1441

- Ứng dụng: máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS 81.034.100 -001/08 = XB1346

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor EMECH SWIT PRES 61.184.1441

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: 61.184.1441

- Ứng dụng: máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS 81.034.100 -001/08 = XB1346

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Sensor EMECH SWIT PRES 61.184.1411

Sensor 61.184.1441

Sensor 61.184.1411

Pressure intensifier 81.034.004

Distributor C6.302.303F

Valve C6.302.303F

Cylinder valve unit F7.335.019

Cylinder valve unit MV.051.601

Cylinder MV.051.604

Cylinder F7.335.019

Cylinder MV.051.603

Van điện từ MV.051.603

xy lanh khí MV.051.603

heidelberg MV.051.603

xy lanh khi F7.335.003

Cylinder F7.335.003

xy lanh khí F7.335.003

heidelberg F7.335.003

xy lanh khi F7.335.003

Van điện từ F7.335.003

SA.022.674 Cable guide

SA.022.633 Support

SA.022.672S Guard support

SA.022.670 Support

C3.012.097 Cross bar

00.580.6630 Friction bearing

F2.161.1421 Sensor

F2.161.1411 Sensor

F7.335.002 Cylinder/valve unit

C2.184.1051 Cylinder/valve unit D100, H30/30
C2.196.1796 Basic electronic board
C2.335.050  Valve unit cpl.
C2.335.075  Vacuum regulator
C2.335.191 Compressed-air control unit
C2.419.034S Tube cpl 240

C6.302.303F Distributor VPBM-3 003

C6.302.514 Hose

C6.302.513 Hose

81.034.004 Pressure intensifier

G5.335.009 Pressure intensifier

00.580.5101 Sound absorber

00.580.4467 Nipple

00.471.0082 Tube

00.580.4233 T-connection

61.184.1411 Sensor

61.184.1421 Sensor

61.184.1431 Sensor

61.184.1441 Proximity switch

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng