hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor 61.110.1495
Sensor 61.110.1495
Sensor 61.110.1495
Sensor 61.110.1495

Sensor 61.110.1495

- Tên SP: Cảm biến siêu âm

- HDM-Nr: 61.110.1495/01

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.016.600 -004/15-60B10

- Xuất xứ: Microsonics - Germany

Liên hệ

Sensor US MEAS PROX 61.110.1495

 

- Tên SP: Cảm biến siêu âm

- HDM-Nr: 61.110.1495/01

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.016.600 -004/15-60B10

- Xuất xứ: Microsonics - Germany

61.110.1495/01

sensor 61.110.1495/01

sensor 61.110.1495

Sensor US MEAS PROX 61.110.1495/01

cảm biến 61.110.1495

mắt thần 61.110.1495

Sensor US MEAS PROX 61.110.1495

Sensor US MEAS PROX L2.110.1495

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

Potentiometer 71.186.5321

Potentiometer  MV.057.334

Potentiometer  63.186.5321

Potentiometer  MV.021.173

C5.016.613F Support

C5.016.614 Support

C5.016.613 Support

C5.016.661F Diagonal blower

C5.016.663 Support

C5.016.662 Guide bar

C5.016.661S Diagonal blower

41.016.617 Compression spring

00.471.0171 Spiral hose

00.530.0488 Hose clamp

61.110.1493 Connecting line

C5.016.637 ntermediate plate

61.110.1495 Sensor 

 

 

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng