hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor 00.783.0471
Sensor 00.783.0471
Sensor 00.783.0471
Sensor 00.783.0471

Sensor 00.783.0471

- Tên SP: Cảm biến màu

- HDM-Nr: 00.783.0471

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 00.783.0471

00.783.0471

Sensor 00.783.0471

cảm biến 00.783.0471

mắt thần 00.783.0471

00.783.0471 Sensor calor swit flow

-

CD 102    C5.028.054 /    Snap-in blocking piece
CD 102    C5.028.057 /    Spacer
CD 102    C5.028.075F/02    Feeler
CD 102    C5.028.099 /    Blast tube
CD 102    C5.028.115 /    Sheet steadier
CD 102    C5.028.125 /01    Gear rack
CD 102    C5.028.134 /    Washer
CD 102    C5.028.192 /04    Support
CD 102    C5.028.195S/    Support
CD 102    C5.028.196 /03    Shaft
CD 102    C5.028.198 /    Compression spring
CD 102    C5.028.208 /01    Shaft
CD 102    C5.028.210 /01    Carrier air blower
CD 102    C5.028.223 /    Sleeve
CD 102    C5.028.227 /02    Lifting sucker nozzle
CD 102    C5.028.307 /03    Regulating valve
CD 102    C5.040.415 /02    Shaft
CD 102    C5.040.415 /03    Shaft
CD 102    C5.040.435 /03    Bearing flange DS
CD 102    C5.040.436 /06    Bearing flange OS
CD 102    C5.040.437 /03    Coupling
CD 102    C5.040.438 /03    Cover
CD 102    C5.040.449 /01    Hexagon-head screw
CD 102    C5.043.210 /06    Trough
CD 102    C5.043.227 /    Tube
CD 102    C5.043.227F/    Tube cpl
CD 102    C5.043.228 /    Valve bolt
CD 102    C5.043.242 /01    Tube coupling Tresu-Nr.4037239
CD 102    C5.043.243 /    Support
CD 102    C5.043.252 /    Protective bar
CD 102    C5.043.255 /    Retaining spring TRESU-Nr.4000018
CD 102    C5.072.201 /04    Housing
CD 102    C5.072.202 /04    Housing
CD 102    C5.072.203 /01    Bearing OS
CD 102    C5.072.204 /01    Bearing DS
CD 102    C5.072.208 /    Pin
CD 102    C5.072.209 /01    Adjusting bolt
CD 102    C5.072.216 /01    Threaded bushing
CD 102    C5.072.221 /02    Shim plate
CD 102    C5.072.227 /    Side stop OS
CD 102    C5.072.234 /    Fixing plate OS
CD 102    C5.072.237 /01    Clamping bolt
CD 102    C5.072.238 /    Screw
CD 102    C5.072.239 /01    Lever
CD 102    C5.072.240 /    Brush
CD 102    C5.072.253 /01    Spindle AS
CD 102    C5.072.254 /    Spindle BS
CD 102    C5.072.255 /02    Pin
CD 102    C5.072.258 /    Flange
CD 102    C5.072.263 /01    Spur gear
CD 102    C5.072.264 /    Pinion
CD 102    C5.072.605 /    Pull rail
CD 102    C5.072.610F/06    Plate cpl
CD 102    C5.072.611F/06    Plate cpl
CD 102    C5.072.626 /    Pull rail
CD 102    C5.090.9431/02    Distributor Ausleger
CD 102    C5.109.1321/01    Brake elektromagnetis. 15Nm
CD 102    C5.115.2421/    Axial fan 119 x 38
CD 102        Axial fan AL 119x38 IL
CD 102    C5.178.1846/    Sensor Filterala.B3 44952.02
CD 102    C5.178.1856/    Float switch 3/8"
CD 102    C5.196.0228/01    GASKET
CD 102    C5.196.0314/    Cap
CD 102    C5.460.201 /02    Positioning foil 720x1040
CD 102    C5.460.201 /04    Positioning foil 720x1040x0.18
CD 102    C5.472.101 /01    Bearing
CD 102    C5.472.102 /01    Shaft
CD 102    C5.472.104 /01    Support
CD 102    C5.472.106 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.472.107 /02    Sleeve
CD 102    C5.472.108 /01    Stop
CD 102    C5.472.109 /01    Support
CD 102    C5.472.113 /01    Guide
CD 102    C5.472.120 /01    Rail
CD 102    C5.472.121 /02    Guide
CD 102    C5.472.122 /03    Rail
CD 102    C5.472.127 /02    Guide
CD 102    C5.472.128 /    Rail
CD 102    C5.472.816 /    Support bar DS
CD 102    C5.472.817 /    Support bar OS
CD 102    C5.472.818 /    Plate
CD 102    C5.508.401 /01    Connecting link
CD 102    C5.521.131 /    Sprocket wheel
CD 102    C5.521.140 /01    Chain guide
CD 102    C5.521.141 /    Chain guide DS
CD 102    C5.521.361 /01    Bearing OS
CD 102    C5.521.365 /    Bearing OS
CD 102    C5.521.367 /03    Adjusting spindle
CD 102    C5.521.503 /03    Spacer OS
CD 102    C5.721.008 /02    Pin
CD 102    C5.721.009 /    Bearing
CD 102    C5.721.010 /01    Adjustment sleeve
CD 102    C5.721.011 /01    Adjustment sleeve
CD 102    C5.721.012 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.721.013 /01    Threaded bolt
CD 102    C5.721.030 /02    Bearing bolt DS
CD 102    C5.721.041 /    Bearing
CD 102    C5.721.042 /    Bearing
CD 102    C5.721.050 /    Adjusting screw D.S.
CD 102    C5.721.078 /    Screw
CD 102    C5.721.411 /04    Journal DS
CD 102    C5.721.413 /03    Bush
CD 102    C5.805.001S/    Sheet guide plate
CD 102    C5.805.002S/    Sheet guide plate
CD 102    C5.805.003S/    Sheet guide plate
CD 102    C6.011.005 /02    Bush
CD 102    C6.011.016 /01    Ring nut
CD 102    C6.011.017 /    Clamp ring
CD 102    C6.011.018 /03    Threaded ring
CD 102    C6.011.019 /01    Retainer plate
CD 102    C6.011.121 /01    Cam follower PWKR 35x16x39
CD 102    C6.011.121 /02    Cam follower PWKR 35x16x39
CD 102    C6.011.122 /01    Needle bearing F-211133.3
CD 102    C6.011.127 /02    Torsion bar spring
CD 102    C6.011.129 /04    Stop
CD 102        Stop E
CD 102    C6.011.130 /04    Stop D
CD 102    C6.014.014 /03    Bearing OS
CD 102    C6.014.022F/    Flange
CD 102    C6.014.039 /03    Gripper cam
CD 102    C6.014.039 /05    Gripper cam
CD 102    C6.014.039 /06    Gripper cam
CD 102    C6.014.062 /    Brake
CD 102    C6.014.905 /03    Chain guide DS
CD 102    C6.014.906 /02    Chain guide OS
CD 102    C6.014.919 /    Distance pin
CD 102    C6.014.942 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.943 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.957 /    Spacer DS
CD 102    C6.014.958 /    Chain guide
CD 102    C6.014.959 /    Chain guide
CD 102    C6.014.961 /01    Chain guide
CD 102    C6.014.991 /    Chain guide
CD 102    C6.014.993 /    Chain guide
CD 102    C6.014.994 /    Chain guide
CD 102    C6.014.999 /    Chain guide
CD 102    C6.015.001 /    Stud bolt
CD 102    C6.015.002 /    Chain guide
CD 102    C6.015.003 /    Chain guide
CD 102    C6.015.702 /    Flange
CD 102    C6.015.738 /01    Support
CD 102    C6.015.815 /    Pull rod
CD 102    C6.015.816 /01    Rod head
CD 102    C6.015.822 /    Pin
CD 102    C6.015.830F/    Sheet catcher retainer
CD 102    C6.015.830S/02    Sheet catcher retainer
CD 102    C6.015.833 /    Sheet catcher
CD 102    C6.015.837 /    Guide
CD 102    C6.015.837 /02    Guide
CD 102    C6.015.841 /    Guide strap
CD 102    C6.015.846 /    Trip cam
CD 102    C6.015.864 /    Tension spring
CD 102    C6.015.882F/    Sheet catcher


 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng