hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Screen board 00.785.0224
Screen board 00.785.0224
Screen board 00.785.0224
Screen board 00.785.0224

Screen board 00.785.0224

- Tên SP: Screen board MID V004

- HDM-Nr: 00.785.0224

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS SM.147.7001-001/19 - 70E14

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

 

Liên hệ

MID Screen board 00.785.0224 

- Tên SP: Screen board MID V004

- HDM-Nr: 00.785.0224

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS SM.147.7001-001/19 - 70E14

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

10.114.3299 Touch-sensitive screen

91.146.9218 Instruction plate

10.106.4999 Instruction plate

91.146.9219 Instruction plate

82.146.9219 Instruction plate

61.146.9219 Instruction plate

71.146.9219 Instruction plate

81.146.9219 Instruction plate

87.146.9219 Instruction plate

S8.146.9219 Instruction plate

S9.146.9219 Instruction plate

91.146.9231 Instruction plate

91.146.9241 Instruction plate

91.146.9251 Instruction plate

00.580.5691 Control knob cpl

00.580.2199 Control knob

00.580.5690 Plate

00.580.2202 Control knob

00.580.2198 Cover

00.580.2199 Control knob

00.580.2204 Plate

91.145.1256 Connecting line

F6.110.1010 Sensor

91.147.1441 Power supply

00.785.1166 Module DIPM2C-SI

00.780.1326 Speed control

00.785.0224 MID Flat module

00.781.1753 Cartridge fuse link

91.145.1132 Signal device

91.145.1257 Signal device

00.785.1087 Flat module

A1.144.9129 Emergency stop switch

A1.144.9130 Emergency stop switch

91.147.3121 Clamping bar

Flat module 00.785.0836

00.783.0176/02    Sensor 

00.783.0180/    Sensor 

00.783.0181/    Sensor 

00.783.0187/    Sensor 

00.783.0188/    Sensor 

00.783.0261/    Door knob RH-NZM7

00.783.0343/    Sensor 

00.783.0364/    Reducer M20/PG13,5

 00.783.0369/    Sensor 

00.783.0370/    Sensor 

00.783.0377/    Limit switch

00.783.0388/    Sensor 

00.783.0388/01    Sensor 

 00.783.0390/    Sensor 

 00.783.0395/    Sensor 

 00.783.0433/    Sensor 

 00.783.0462/    Sensor 

 00.783.0470/    Sensor 

 00.783.0477/    Magnet 230V+-15% 50Hz 100%ED

 00.783.0477/01    Magnet 230V+-15% 50Hz 100%ED

 00.783.0490/    Power part Sinus WR 24/230

 00.783.0491/    Auxiliary contact 3RH1921-1HA22 Sie.Sir

 00.783.0503/02    Power supply unit USV 24V DC

 00.783.0504/    Accumulator Akku 24V/4,5Ah

 00.783.0504/01    Accumulator Akku 24V/4,5Ah

 00.783.0526/    Sensor EMECH SWIT POS

 00.783.0553/02    Control station computer MC3-C-RO-03

 00.783.0553/03    Control station computer MC3-C-RO-04

 00.783.0554/    Cable DVI-Ltg  2.6m

 00.783.0574/    Sensor 

 00.783.0576/01    Receiver board - disp DVI Empfaenger 15"

 00.783.0590/01    Cable, pre-confectioned Power-Ltg  2.6m

 00.783.0632/    Memory ASK

 00.783.0632/01    Memory board ASK formated

 00.783.0670/    Sensor 

 00.783.0677/02    Sensor 

 00.783.0724/    Main switch NZM2-125A-NA 100-125A

 00.783.0730/    Circuit-breaker NZMN3-AE400NA 400A

 00.783.0733/    Terminals +NZM3-XKCU

 00.783.0734/    Terminal cover NZM3-XKSA

 00.783.0737/    Shunt release NZM2/3-XA24

 00.783.0744/    Main contactor 3RT1026-1AQ64 230V

 00.783.0745/    Main contactor 3RT1034-1AQ66 230/277

 00.783.0746/    Auxiliary contactor 3TH 4310-OAMO 220V

 00.783.0747/    Auxiliary contactor 3TH 4355-OAMO 220V

 00.783.0748/    Auxiliary contactor 3TH 4373-OAMO 220V

 00.783.0760/03    Hard disk cpl. BR31C04

 00.783.0766/    Sensor 

 00.783.0779/03    Sensor 

   00.785.0017/06    Flat module ZSK

 00.785.0025/05    Flat module RGP3

 00.785.0036/01    Flat module AUK

 00.785.0037/    Flat module FKK3

 00.785.0065/02    Flat module LSM

 00.785.0097/05    Flat module IOPB

 00.785.0102/03    Flat module LDM

 00.785.0117/12    Flat module ICPB

 00.785.0120/07    Flat module LIOB

 00.785.0130/01    Flat module EAM

 00.785.0131/    Flat module EAM

 00.785.0156/15    Flat module ZTK V02.08.0 QM46-1/2

 00.785.0173/05    Flat module RGP4

 00.785.0181/03    Flat module RRM2

 00.785.0193/01    Flat module EAM

 00.785.0202/02    Flat module MWE o.Register

  00.785.0215/02    Flat module SAK2

 00.785.0224/11    Flat module MID V004

 00.785.0244/06    Module PDCM

 00.785.0250/05    Flat module PMDB

 00.785.0278/06    Module DSCM380

 00.785.0293/03    Flat module DVM

 00.785.0322/02    Flat module SEM3

 00.785.0358/09    Module BLT4

 00.785.0382/01    Flat module BEK v

 00.785.0382/02    Flat module BEK 

 00.785.0382/03    Flat module BEK

 00.785.0383/02    Flat module VSM2

 00.785.0392/05    Flat module LTK500-2

 00.785.0392/08    Flat module LTK500-2

 00.785.0393/05    Flat module ADSM5-48

 00.785.0394/05    Flat module ADSM120

 00.785.0404/11    Module BLT5

 00.785.0404/12    Module BLT5

 00.785.0406/04    Flat module ZSK2

 00.785.0424/01    Flat module EEM2

 00.785.0467/    Flat module 96.333

 00.785.0477/    Flat module LFM

 00.785.0479/    Flat module RGP5

 00.785.0479/02    Flat module RGP5

 00.785.0480/02    Module SCDB102

 00.785.0482/03    Module SCDB74

 00.785.0484/03    Module SCIB74

 00.785.0487/03    Module SCIB52

 00.785.0494/05    Module BLT7 90KW

 00.785.0494/08    Module BLT7 90KW

 00.785.0494/09    Module BLT7 90KW

 00.785.0500/03    Flat module EAK-FK

 00.785.0503/    Flat module SUM12

 00.785.0504/03    Flat module RGP21

 00.785.0514/03    Flat module HAK2-B34

 00.785.0518/01    Flat module GRM120-2L

 00.785.0520/07    Flat module RGP6

 00.785.0531/09    EPROM module, progr. EPM12-CPT SW 032.8

 00.785.0533/09    Module KVT4

 00.785.0551/04    Flat module LTM300-4

 00.785.0554/01    Flat module TLK4

 00.785.0564/08    EPROM module, progr. EPM12-CPT SW 032.8

 00.785.0572/04    Module LTM1500

 00.785.0584/    Flat module MWE m.Register

 00.785.0596/    EPROM module, progr. EPM8 BEK 204.0

 00.785.0640/08    Flat module MSK3

 00.785.0642/11    Module BLT5 55KW

 00.785.0642/12    Module BLT5 55KW

 00.785.0677/02    Flat module STK

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng