hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Rotary Valve M3.028.310S
Rotary Valve M3.028.310S
Rotary Valve M3.028.310S
Rotary Valve M3.028.310S

Rotary Valve M3.028.310S

- Tên SP: Van xoay

- HDM-Nr: M3.028.310S

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Rotary Valve M3.028.310S 

Rotary Valve M3.028.310S

Van xoay M3.028.310S

- Tên SP: Van xoay

- HDM-Nr: M3.028.310S

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, SM74

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

L4.002.001 Oil tube

00.250.0786 Hose line

00.479.0019 Oil tube

00.250.0959 Distributor

M2.002.171 Oil tube

M2.002.153 Stud bolt

00.550.0790/    Needle bearing cage K 72x 79x45

00.550.0794/    Needle bearing cage K 72x 79x45

00.550.0799/    Needle bearing cage K 72x 79x45

00.550.0803/    Needle bearing cage K 72x 79x45

00.550.0806/    Bearing disc  LS 4060

00.550.0846/    Linear ball bearing KH1630

00.550.0852/    Needle bearing cage TC 1427

00.550.0853/    Thrust bearing disc TWA1427

00.550.0882/    Roller bearing cage K 81110TN

00.550.0884/    Roller bearing cage K 81105TN

00.550.0885/    Axle-mounted disc WS 81105

00.550.0889/    Needle bearing cage K 25x30x26ZW

00.550.0892/    Needle bushing HK1416.2RS-AS1

00.550.0893/    Axial bearing disc F-59359

00.550.0909/    Linear ball bearing KH3050

00.550.0910/    Axle-mounted disc F-94888

00.550.0929/    Needle thrust bearing AXW 17

00.550.0938/    Needle bushing HK2020.2RS-AS1

00.550.0943/    Cam follower NUKR 22x10x33

00.550.0944/    Overrunning clutch HFL 2530

00.550.0951/    Needle thrust bearing AXW 40

00.550.0954/    Needle bearing   NK 35/20-2SH+

00.550.0957/    Needle thrust bearing AXW 20

00.550.0961/    Needle thrust bearing AXW 30

00.550.0972/01    Overrunning clutch F-205 317

00.550.0976/    Needle bearing NK18/16HKS 0+11

00.550.0977/    Needle thrust bearing AXW 10

00.550.0990/    Needle bearing cage K220x232x65

00.550.0991/    Needle bearing cage K220x232x65

00.550.1014/    Needle bearing  NKI100/30

00.550.1021/    Needle bushing HK1216-2RS-AS1

00.550.1023/    Needle bushing HK0808-AS1

00.550.1024/    Needle bearing cage K220x232x65

00.550.1034/    Needle bushing HK6032-AS1

00.550.1035/    Axial bearing disc  AS 6085

00.550.1037/    Idler roller LR 204 KU

00.550.1072/    Needle bearing RNA 27,5x36x16

00.550.1093/    Needle bushing HK2016.2RS-AS1

00.550.1103/    Axial bearing disc  AS 6590

00.550.1105/    Supporting roller RST 12x24x13 TN

00.550.1106/    Needle bushing HK4512

00.550.1109/    Retainer ring SW145

00.550.1112/    Needle bearing rings F-209750

00.550.1115/    Needle bushing HK35x42x20

00.550.1117/    Outer ring F-209892

00.550.1119/    Needle bearing cage K 42x 47x40

00.550.1145/    Overrunning clutch F-211370

00.550.1146/    Supporting roller NUTR 2052

00.550.1148/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1149/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1153/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1155/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1156/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1157/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1158/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1159/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1160/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1161/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1162/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1163/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1166/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1167/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1169/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1173/    Needle bearing  RNA 32x42x16

00.550.1179/    Axial needle bearing cage AXK 1226

00.550.1184/    Needle bearing cage K158x166x40

00.550.1189/    Retainer ring SB170

00.550.1192/    Linear ball bearing KH0824

00.550.1193/    Retainer ring SB 83

00.550.1195/    Axial needle bearing cage AXK 0821

00.550.1196/    Axial bearing disc AS 0821

00.550.1199/    Linear ball bearing KH1228

00.550.1201/    Cam follower KR 16x10x24,4

00.550.1203/    Inner ring IR30x35x20,5 C2

00.550.1215/    Cam follower KRE 22x10x45

00.550.1216/    Needle bushing HK3012-AS1

00.550.1220/    Idler roller LFR 50/8 KDD

00.550.1223/    Cam follower NUKR 26x10x34,5

00.550.1235/    Idler roller LR 605 NPPU

00.550.1239/01    -am follower NUKR 22x10x34,5

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng