hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Roller piston 87.334.018
Roller piston 87.334.018
Roller piston 87.334.018
Roller piston 87.334.018
Roller piston 87.334.018
Roller piston 87.334.018

Roller piston 87.334.018

- Tên SP: Roller piston

- HDM-Nr: 87.334.018/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C3.010.100 -002/23 = 30

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Roller piston 87.334.018

- Tên SP: Roller piston

- HDM-Nr: 87.334.018/01

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C3.010.100 -002/23 = 30

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

92.110.1341 Sensor 

C3.010.101F Trough cpl

C3.010.171F Trough cpl

C3.010.101S Trough

41.010.180 Rubber washup blade

C3.010.180 Rubber washup blade

41.010.179 Rail

C3.010.126 Cylinder bearing OS

C3.010.125 Cylinder bearing DS

C3.010.118F Set of levers

C3.010.119F Set of levers

C3.010.108 Bearing DS

C3.010.146 Bearing bolt

00.510.0157 Spring washer

00.530.0288 Spring pin

66.010.356 Guide block

87.010.201 Adjusting worm gear

87.010.204 Sleeve

87.010.213 Collar

C3.010.118 Support DS

C3.010.123 Lever DS

C3.010.127 Sleeve

C3.010.140 Spring bolt

C3.010.141 Pin

00.510.0474 Hexagon nut

00.510.0729 Headless screw

00.520.2787 Grub screw

00.540.1532 Countersunk screw

00.580.0075 Lubrication-free bushing

01.016.093 Compression spring

C3.010.139 Bearing OS

C3.010.119 Support OS

87.334.018 Pneumatic cylinder

92.110.1341 Sensor

C3.010.181 Support plate

53.005.537 /    Ink-repellent blanket

53.215.828 /02    Ink-repellent blanket

61.215.828F/    Base cover cpl Super Blue 2

68.014.710F/01    Base cover cpl

73.215.820 /    Set of Super Blue nets Super Blue 2

73.215.828F/    Base cover cpl Super Blue 2

79.005.037 /    Ink-repellent blanket 449x519x0,8

91.215.820 /    Set of Super Blue nets Super Blue 2

91.580.128 /    Ink-repellent blanket 809x1040x0,8

93.005.028 /01    Ink-repellent blanket 685x740x0,8

G1.215.801 /    Super Blue net

G1.215.820 /    Set of Super Blue nets

G2.215.820 /    Set of Super Blue nets

G2.215.828F/    Ink-repelling blanket cpl

M1.215.820 /    Set of Super Blue nets 914 x 812

M2.215.820 /01    Set of Super Blue nets 810 x 558

M2.215.828F/07    Ink-repelling blanket cpl

MV.036.924 /    Base cover cpl

MV.037.271 /    Base cover

SA.215.820 /    Set of Super Blue nets Super Blue 2

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng