hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Roller piston 87.334.007
Roller piston 87.334.007
Roller piston 87.334.007
Roller piston 87.334.007

Roller piston 87.334.007

- Tên SP: Xy lanh lô sàng

- HDM-Nr: 87.334.007/01 

- Mã mới: MV.039.231/

- Kích thước: 

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Roller piston

87.334.007/01 

- Tên SP: Xy lanh lô sàng

- HDM-Nr: 87.334.007/01 

- Mã mới: MV.039.231/

- Kích thước: 

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg

- Vị trí sử dụng: 

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Xy lanh lô sàng 87.334.007/01 

Heidelberg 87.334.007/01 

Category    Part Number    Deskripsi Part
Anti Marking Systems    53.005.537 /    Ink-repellent blanket
Anti Marking Systems    53.215.828 /02    Ink-repellent blanket
Anti Marking Systems    61.215.828F/    Base cover cpl Super Blue 2
Anti Marking Systems    68.014.710F/01    Base cover cpl
Anti Marking Systems    73.215.820 /    Set of Super Blue nets Super Blue 2
Anti Marking Systems    73.215.828F/    Base cover cpl Super Blue 2
Anti Marking Systems    79.005.037 /    Ink-repellent blanket 449x519x0,8
Anti Marking Systems    91.215.820 /    Set of Super Blue nets Super Blue 2
Anti Marking Systems    91.580.128 /    Ink-repellent blanket 809x1040x0,8
Anti Marking Systems    93.005.028 /01    Ink-repellent blanket 685x740x0,8
Anti Marking Systems    G1.215.801 /    Super Blue net
Anti Marking Systems    G1.215.820 /    Set of Super Blue nets
Anti Marking Systems        Super Blue GTO46/GTO52
Anti Marking Systems    G2.215.820 /    Set of Super Blue nets
Anti Marking Systems    G2.215.828F/    Ink-repelling blanket cpl
Anti Marking Systems    M1.215.820 /    Set of Super Blue nets 914 x 812
Anti Marking Systems    M2.215.820 /01    Set of Super Blue nets 810 x 558
Anti Marking Systems    M2.215.828F/07    Ink-repelling blanket cpl
Anti Marking Systems    MV.036.924 /    Base cover cpl
Anti Marking Systems    MV.037.271 /    Base cover
Anti Marking Systems    SA.215.820 /    Set of Super Blue nets Super Blue 2

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng