hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Roller piston 87.334.001/01
Roller piston 87.334.001/01
Roller piston 87.334.001/01
Roller piston 87.334.001/01
Roller piston 87.334.001/01
Roller piston 87.334.001/01

Roller piston 87.334.001/01

- Tên SP: Roller piston

- Mã HDM-Nr: 87.334.001/01 

- Kích thước: 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg

Liên hệ

Roller piston 87.334.001/01

Roller piston 87.334.001/01

Xy lanh lô sàng 87.334.001/01

xy lanh khí 87.334.001

Piston 87.334.001

Heidelberg 87.334.001/01


53.005.537 /    Ink-repellent blanket
53.215.828 /02    Ink-repellent blanket
61.215.828F/    Base cover cpl Super Blue 2
68.014.710F/01    Base cover cpl
73.215.820 /    Set of Super Blue nets Super Blue 2
73.215.828F/    Base cover cpl Super Blue 2
79.005.037 /    Ink-repellent blanket 449x519x0,8
91.215.820 /    Set of Super Blue nets Super Blue 2
91.580.128 /    Ink-repellent blanket 809x1040x0,8
93.005.028 /01    Ink-repellent blanket 685x740x0,8
G1.215.801 /    Super Blue net
G1.215.820 /    Set of Super Blue nets
Super Blue GTO46/GTO52
G2.215.820 /    Set of Super Blue nets
G2.215.828F/    Ink-repelling blanket cpl
M1.215.820 /    Set of Super Blue nets 914 x 812
M2.215.820 /01    Set of Super Blue nets 810 x 558
M2.215.828F/07    Ink-repelling blanket cpl
MV.036.924 /    Base cover cpl
MV.037.271 /    Base cover
SA.215.820 /    Set of Super Blue nets Super Blue 2

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng