hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Roller Piston 00.580.3910
Roller Piston 00.580.3910
Roller Piston 00.580.3910
Roller Piston 00.580.3910
Roller Piston 00.580.3910
Roller Piston 00.580.3910

Roller Piston 00.580.3910

- Tên SP: Xy lanh máng nước

- HDM-Nr: 00.580.3910/03

- Kích thước: D25 x H50 ew

- Ứng dụng: Heidlberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS MS.034.000 -014/01 - 3

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 00.580.3910/03

Roller Piston

00.580.3910/03

- Tên SP: Xy lanh máng nước

- HDM-Nr: 00.580.3910/03

- Kích thước: D25 x H50 ew

- Ứng dụng: Heidlberg SM74

- Vị trí sử dụng: TKS MS.034.000 -014/01 - 3

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany 

Roller Piston 00.580.3910

00.580.3910/03

00.580.3910

Xy lanh khí 00.580.3910/03

Xy lanh lô nước 00.580.3910/03

00.471.0141 air hose

00.580.3910 Pneumatic cylinder

M4.334.010 Pneumatic cylinder

M4.334.011 Pneumatic cylinder

水墨辊电磁阀 98.184.1051

61.184.1181

92.184.1041

61.184.1161

G3.334.001

A1.184.0010

A1.184.0020

A4.334.001

M2.184.1101

M2.184.1051

M2.184.1071

M2.184.1091

M2.184.1111

M2.184.1121

M2.184.1131

M2.184.1141

61.184.1142

61.184.1141

61.184.1101

C2.184.1071

00.580.1789

00.580.1265

00.580.2291

61.184.1031

61.184.1051

61.184.1191

92.184.1021

61.184.1311

61.184.1151

M2.184.1121

M2.184.1111

61.184.1311

98.184.1051

61.184.1131

61.184.1132

92.184.1011

91.184.1051

61.184.1111

98.184.1041

印刷机合压控制电磁阀 M2.184.1171

61.335.001

海德堡印刷机油脂润滑电磁阀 00.250.0668

油路控制电磁阀 00.250.1091

印刷机墨斗辊控制电磁阀

墨斗辊控制气缸 61.184.1133

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng