hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Roller bearing cage 00.550.0957
Roller bearing cage 00.550.0957
Roller bearing cage 00.550.0957
Roller bearing cage 00.550.0957

Roller bearing cage 00.550.0957

- Tên SP: Vòng bi kim

- HDM-Nr: 00.550.0957

- OEM: AXW 20

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: INA - Germany

Liên hệ

Roller bearing cage 00.550.0957

Roller bearing cage 00.550.0957

Needle Bearing 00.550.0957

Vòng bi 00.550.0957

Vòng bi AXW20

Bearing AXW20

- Tên SP: Vòng bi kim

- HDM-Nr: 00.550.0957

- OEM: AXW20

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: INA - Germany

S9.030.210F Bearing bolt cpl

C8.007.513F Gear

91.007.514 Flanged bolt

00.580.0028 Safety washer

C8.007.525 Distance sleeve

C8.007.522 Compression spring

00.580.0021 Safety washer

00.520.1833 Thrust ball bearing

00.550.0247 Roller bearing cage

S9.030.205 Bearing plate DS

00.510.0007 Washer B10.5 140HV

S9.030.234 Intermediate gear

00.550.0223 Roller bearing cage

71.030.297 Washer

03.013.083 Washer

00.550.1729 Bearing

ZD.226-195-01-00 bushing

00.580.0192 bushing

ZD.2241-825-01-00 Roller

00.550.0006 Needle bushing HK1612-AS1

00.550.1216 Needle bushing

C5.016.240 Support

C5.016.243F Sprocket wheel cpl

00.530.0301 Spring pin

00.550.0380 Needle bushing

00.550.0003 Needle bushing

HK1412-AS1 Needle bushing

HK1012-AS1 Needle bushing

C5.016.247F Gear cpl

C5.016.250 Gear

00.550.0391 Needle bushing

00.550.0451 Axial bearing disc

00.550.0285 Axial bearing disc

00.550.0197 Axial bearing disc

AS 3552 Axial bearing disc

00.550.0195 Axial needle bearing cage

00.550.0454 Needle bushing

HK2512-AS1 Needle bushing

00.550.0454 Axial needle bearing cage

66.072.028 Intermediate support

00.550.0229 Gasket GR30x37x4

C5.016.201 Drive shaft DS

00.550.0228 Axial bearing disc

C5.016.204 Shaft

00.550.1216 Needle bushing

C4.372.007 Lever

00.550.0957 Bushing

00.550.1145 Needle Bearing

00.580.0786 Needle Bearing

00.580.0097 Bushing

00.580.0221 Bushing

00.580.0278 Bearing

00.580.1019 Bearing

00.600.0230 Bearings

00.580.0786 Bushing

00.550.0039 Needle Bearing

00.550.0034 Needle Bearing

27.020.072 Bearing bolt

04.011.011 Roller

00.550.0059 Needle bushing

C4.372.008 Bearing

C4.372.010 Spring support piece

C4.007.923 Support bar

00.580.0021 Safety washer

93.007.915 Inner ring

00.550.0043 Needle bearing

93.007.930 Guide plate

71.186.5172 Potentiometer

00.580.0028 Safety washer

93.007.902 Motor bracket

93.007.903 Spacer

71.186.0317 Terminal box

81.186.5141 Motor

C8.007.401 Support

00.781.5472 Serrated lock washer

61.110.1611 Sensor

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng