hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Register motor 81.186.5151
Register motor 81.186.5151
Register motor 81.186.5151
Register motor 81.186.5151
Register motor 81.186.5151
Register motor 81.186.5151
Register motor 81.186.5151
Register motor 81.186.5151

Register motor 81.186.5151

- Tên SP: Motor servo

- HDM-Nr: 81.186.3815

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C8.007.900 -004/00 - 30

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Register motor 81.186.5151  

- Tên SP: Motor servo

- HDM-Nr: 81.186.3815

- Ứng dụng: Máy in Heidelberg SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C8.007.900 -004/00 - 30

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Register motor 81.186.5151

C8.007.902 Base plate

00.550.0043 Needle bearing NK 32/20ASR1

00.550.0571 Inner ring IR28x32x30

C8.007.903 Gear OS

71.007.906 Support

71.007.904 Gear

71.007.907 Support

C8.007.909 Stud bolt

71.186.5172 Potentiometer

00.550.0211 Axle-mounted disc

00.550.0882 Roller bearing cage

00.520.1833 ball bearing

00.550.0551 Retainer ring

81.186.5151 Register motor

Motor 81.186.5151

Rectangular Button 81.186.3815

Button 71.186.3631

Emergency Stop Button A1.144.9130

Emergency stop switch A1.144.9130

C5.196.0141 Toothed belt

Flat module C5.196.0272

Flat module C5.196.0274

keyboard board C5.196.0272

C5.196.0283 valve

C5.196.0238 Switch

C5.196.0223 Flat gasket

C5.196.0221 Sensor

C5.196.0284 Controller

C5.196.0293 sensor

C5.196.0276 keyboard

C5.196.0285 valve

C5.196.0281 Manometer

C5.196.0254 End cover

C5.196.0241 Container

C5.196.0242 Gasket

C5.196.0228 Gasket

C5.196.0311 Cover

C5.196.0324 Sensor

C5.196.0244 Insert

C5.196.0231 Washer

C5.196.0227 Symbol sign

C5.196.0233 Cam disc cpl

C5.196.0286 coupling

C5.196.0287 valve

C5.196.0314 Cap

C5.196.0313 Piston

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng